Kuvassa on piirros kirjaston kirjahyllystä täynnä kirjoja. Kuvan päällä lukee teksti Kirjasto kaikille.

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta – Suunta selville Itä-Suomen kirjastoissa

Itä-Suomen kirjastot ovat olleet samaa joukkuetta jo vuosien ajan. Kirjastoja on kehitetty yhteisillä hankkeilla, joissa on tarkasteltu laatutyötä eri näkökulmista. Itä-Suomen kirjastojen kehittämisverkostossa on edustus aluehallintovirastosta, maakuntien isoimmista ja pienemmistä kirjastoista. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen kirjastolain mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 § 6).

Itä-Suomen kirjastojen kehittämisverkostossa todettiin, että on aika määritellä lain pohjalta Itä-Suomen kirjastojen joukkueelle yhteinen suunta ja työstettiin tavoite hankkeeksi, joka sai nimen Suunta selville Itä-Suomen kirjastoissa.

Hankkeen tavoitteena oli konkretisoida kirjastolaki Itä-Suomen yleisten kirjastojen palvelutehtäväksi ja määritellä Itä-Suomen kirjastoille yhteiset toimintatavoitteet, jotka huomioivat Itä-Suomen ja itäsuomalaisten erikoistarpeet.

Kun joukkueella on vankka yhteinen näkemys suunnasta, johon edetään, on mahdollista osoittaa se sidosryhmille: kirjastoissa asiakkaille, päättäjille ja yhteistyökumppaneille. Hankkeessa päätettiin työstää Itä-Suomen kirjastojen palvelulupaus.

Hankkeen tulokset olivat sekä joukkueen sisäisiä että ulkoisia – näkymättömiä ja näkyviä.

Joukkueen yhteistä suuntaa lähdettiin hakemaan tulevaisuustyöpajassa, johon osallistui 24 eri tehtävissä eri puolella Itä-Suomea toimivia kirjastolaisia. Lisäksi kirjastot järjestivät omia alueellisia kokouksiaan, joissa mietittiin kirjastolain tavoitteita käytännön työssä. Apuna ja ohjenuorana työssä käytettiin Yleisten kirjastojen suunta 2016 – 2020 -esitettä, jossa keskeisinä tavoitteina olivat tasavertaisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, rohkeus ja sananvapaus. Näissä erilaisissa kokoontumissa kirjastoväki verkostoitui ja löysi työstään paljon yhteistä, vaikka heidän työpaikkansa ja -tehtävänsä saattoivat olla hyvinkin erilaisia.

Joukkue löysi yhteisen suunnan, joka kiteytettiin yhteiseksi palvelulupaukseksi https://savonake.fi/wp-content/uploads/2020/09/suunta_selville_vihko190x190-1.pdf Palvelulupauksesta tehtiin kolme erilaista painotuotetta: palvelulupauksen lyhyesti sanoittavat kirjanmerkki ja kirjaston huoneentaulu sekä vihko, jossa palvelulupauksen sisältöä avattiin perusteellisemmin.

Hankkeen lopuksi palvelulupaus jalkautettiin maakuntien kirjastoihin erilaisissa kokouksissa. Joukkue jatkaa nyt työtään itsenäisesti eri puolella Itä-Suomea, mutta samaan suuntaan.

Lisätietoja:

Tiina S. Kauppinen, p. 044 718 2347, s-posti: tiina.s.kauppinen@kuopio.fi