Harrastus ihan lähellä – HIL, Hämeenlinna

Harrastamisen Suomen mallia toteuttaa Hämeenlinnassa Harrastus ihan lähellä -hanke. Sen toiminta aloitettiin kaikissa Hämeenlinnan peruskouluissa kevään 2021 pilottivaiheen aikana. Harrastus ihan lähellä -harrastuksia on tarjolla jokaisella Hämeenlinnan 22:lla koululla. Harrastuslukujärjestys kootaan lukuvuosittain koululaisten toiveita monipuolisesti kuulemalla esimerkiksi kyselyiden avulla, toiveita keräten koulupäivien aikana sekä nuorisotyöntekijöiden avustuksella. Hanketta koordinoi kaupungin harrastuskoordinaattori.

Harrastukset tuodaan helposti saavutettaviksi lähelle lapsia ja nuoria

Keskeisenä periaatteena on madaltaa harrastuksen kynnystä tarjoamalla harrastuksia lähipalveluna koulun tiloissa tai koulun lähistöllä. Tavoitteena on innostaa erityisesti sellaisia lapsia harrastamisen pariin, joilta tällä hetkellä puuttuu harrastus sekä mahdollistaa kulttuuri- tai liikuntaharrastus niille lapsille ja nuorille, joille kulkeminen harrastuksiin on vaikeaa esimerkiksi maantieteellisistä tai taloudellisista syistä. Keskeistä on, että matalan kynnyksen harrastustoiminta palvelee myös niitä perheitä, joilla ei ole vahvaa harrastuskulttuuria. Kaikkiin harrastusryhmiin on mahdollista osallistua oman avustajan tai muun aikuisen kanssa. Erityisentuentarpeen ryhmille on tarjolla harrastuksia niin liikunnan kuin kulttuurinkin osalta. Kulttuurikeskus ARX on vahvasti mukana kulttuuriharrastusten järjestämisessä HIL harrastuksissa ja he ovat sitoutuneet Saavutettava taideharrastus -asennemerkin tavoitteisiin.

Etsivä harrastustoiminta

Merkittävässä roolissa etsivässä harrastustoiminnassa on HIL x HÄX Demo tour, joka kiertää kaikki Hämeenlinnan yläkoulut läpi ja tutustuttaa nuoret nuorisokulttuurin harrastusmahdollisuuksiin kuten DJ-työskentelyyn, konemusiikin tekemiseen, graffitien maalaukseen ja visuaalien tekemiseen reaaliaikaisesti kuvantuottamiseen suunnitelluilla laitteilla. Kiertue viedään koululle ja se pysyy siellä yhdestä kolmeen päivään, jotta vierailu mahdollistetaan kaikille luokille. HÄX on nuorille suunnattu kaupunkikulttuurin alusta Hämeenlinnassa.
Koko lukuvuoden kestävän lukujärjestyksen lisäksi jokaisella alakoululla järjestetään myös Liikunta- ja Harrastuskioski-toimintoja. Kioskeissa oppilaat pääsevät tutustumaan erilaisiin harrastuksiin välituntien aikana. Liikuntakioskeissa vierailevat esimerkiksi paikalliset urheiluseurat ja järjestöt. Kioskit mahdollistavat niidenkin toimijoiden osallistumisen hankkeeseen, jotka eivät pysty viikoittaisiin harrastustoimintoihin sitoutumaan. Kioskien perusajatuksena on tuoda mahdollisimman monia harrastuksia lasten ja nuorten kokeiltavaksi koulupäivän aikana.
Jokaiseen harrastusryhmään on jätetty paikkoja sellaisille lapsille, jotka tulevat mukaan ohjatusti esimerkiksi oppilashuollon kautta. Oppilashuollon sekä nuorisotoimen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeässä roolissa, jotta pystymme tavoittamaan entistä paremmin juuri ne oppilaat, joilla harrastusta ei vielä ole.

Kuvassa on värikästä valotaidetta, ihmis- ja eläinhahmoja.
Etsivässä harrastustoiminnassa toteutettua valotaidetta

Yhteistyöllä enemmän

Hämeenlinnan mallin yhteistyökumppaneita ovat koulut, seurat ja järjestöt, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja yksityiset liikunta-alan yrittäjät. Mitä laajemmin yhteistyötä tehdään, sen paremmin on mahdollista lapsia ja nuoria tavoittaa. Mallin kehitys on edelleen alkuvaiheessa, joten kaikilla mukana olevilla kumppaneilla on mahdollisuus vaikuttaa Hämeenlinnan mallin kehittämiseen jatkuvalla vuoropuhelulla.

Teksti, kuvat ja lisätiedot hankkeesta:
Niina Heikkilä
Harrastuskoordinaattori
niina.heikkila(at)hameenlinna.fi
puh. 040 703 8400