Viestintä ja logo

Avustuksen saajan suositellaan kertovan viestinnässään, esimerkiksi verkkosivuillaan ja esitteissään, että on saanut avustusta aluehallintovirastolta. Mikäli avustus on myönnetty veikkausvoittovaroista, se olisi hyvä mainita viestinnässä. Tarvittaessa aluehallintoviraston logon saa aluehallintoviraston viestintäyksiköstä sähköpostitse viestinta@avi.fi. Kun pyydät logon käyttöösi, mainitse viestissä hankkeen nimi ja kerro, että se on saanut aluehallintovirastolta avustusta.