Huomioitavaa nuorisotyössä ja -toiminnassa 1.6. alkaen toistaiseksi

 Hallituksen linjausten mukaisesti koronaviruksen hallinnassa käytettyjä rajoituksia puretaan asteittain ja hallitusti 1.6. alkaen. Tartuntojen leviämistä pyritään edelleen estämään. Rajoituksia purettaessa nuorisotyössä ja –toiminnassa on huomioitava seuraavat asiat:

 • Tilojen avaaminen tavanomaiselle toiminnalle on mahdollista.
 • Nuorisotilatoiminnan käynnistämisessä, kesäajan lomatoiminnassa, etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa on erityisesti otettava huomioon seuraavat suositukset:
  •  Toimintaan voi osallistua vain oireettomana
  • Suositeltua turvaväliä (1-2 m) noudatetaan
  • Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan
  • Työterveyslaitoksen siivousohjeet huomioidaan
  • Annetaan osallistujille tarvittavat ohjeet ja huolehditaan niiden noudattamisesta
  • Toimitaan niin, että sairastumistapauksissa altistuneet voidaan jäljittää
 • Kokoontumisrajoitusta yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten osalta lievennetään nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön.
 • 50–500 henkilön yleisötilaisuuksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan erityisjärjestelyin järjestää, jos turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.
 • Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty 31.7.2020 asti.

Tässä kirjeessä ei anneta yksityiskohtaisia ohjeita toiminnan järjestämiseen liittyviin kysymyksiin. Julkaisemme Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin liittyviä tulkintoja verkkosivujemme usein kysytyissä kysymyksissä. http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

Tarkat ratkaisut esimerkiksi tilojen käyttöön ja palveluiden järjestämistapaan voidaan tehdä paikallisesti. Paikalliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain 9 §:n mukaisesti avustaa näissä paikallisissa ratkaisuissa.

Normaaliolosuhteissa nuorisotyön perusta on kasvokkain kohtaavassa työssä. Poikkeustila on osoittanut, että nuorten kohtaaminen uusin, digitaalisin välinein ja etämenetelmin onnistuu hyvin ja sille on paikkansa. Moni opittu asia jää työkalupakkiin pysyvästikin. Eri menetelmiä voidaan käyttää rinnakkain ja kehittää edelleen nuorten etu ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Oikean tiedon välittäminen koronaviruksesta ja tautitilanteesta nuorille on myös edelleen tärkeää.

Haluamme kiittää nuorisoalan toimijoita rohkeasta ja joustavasta työotteesta poikkeusaikana. Alkuvaiheen hämmennyksen jälkeen omaksuttiin nopeasti uudet toimintatavat painottuen digitaaliseen työskentelyyn ja jalkautuvaan työhön. Nuorisotyön merkitys hyvinvointia tukevana työnä on poikkeusaikana korostunut. Nuoria ei ole jätetty yksin. Kiitos!

Aluehallintovirastot

Kirje (pdf)