Kuvassa on pöytä, jonka ääressä maalataan kuvia. Kuvassa näkyy myös valmiita maalauksia.

TarinaTaide toi taiteen tekemisen kirjastoon

TarinaTaide -hanke luotiin Hyvinkään kaupunginkirjastossa, kun lasten ja nuortenosastolla syntyi ajatus kirjallisuuden ja taiteen tekemisen yhdistämisestä. Hanketta pohdittiin yhdessä Miia Karjanmaan kanssa, josta tuli hankkeen työntekijä. Hän on ollut töissä Hyvinkään kaupunginkirjastossa ja on koulutukseltaan kirjastovirkailija sekä kuva-artesaani. Hanke käynnistyi keväällä 2019 ja saatiin päätökseen joulukuussa 2020.

Hankkeen tavoite oli tarjota kouluille, lapsille ja muille kirjaston asiakasryhmille uudenlaista toimintaa sekä taide-elämyksiä, joissa yhdistyivät kirjaston sisällöt sekä taiteen tekeminen saavutettavasti ja osallistujille ilmaiseksi.

Pajamuotoinen toiminta sopii kirjastoon

Erilaisia pajoja järjestettiin yhteensä viisi, joista yksi on ollut koululuokille suunnattu ja muut pajat ovat olleet tiettyyn tapahtumaan liitettyjä tai kaikille avoimia pajoja. Isoin pajakokonaisuus muodostui alakoululaisille järjestettävistä TarinaTaide -pajoista, joihin osallistui 385 oppilasta opettajineen. Pajassa oppilaat kuuntelivat sadun tai runoja, joiden inspiroimana lapset saivat vapaasti maalata ja piirtää kuulemastaan sen mikä itseä miellytti.

TarinaTaide on osallistunut myös erilaisiin kirjaston tapahtumiin sekä järjestänyt oman itsenäisen taiteilutapahtuman kirjastossa. Tällaisia tapahtumia ovat olleet Libroverttien ilta, Hypecon, Pop up -kirjastotapahtuma ja Syyspiirustus. 

Libroverttien illassa introverteiksi itsensä kokevat aikuiset kirjaston käyttäjät pääsivät maalaamaan runosta tai oman mielensä mukaan. Hypecon on vuosittainen manga- ja animetapahtuma, jossa taas nuoret olivat edustettuina. He pääsivät tekemään poistokirjarunoutta Black out poetry -tyyliin. Pop up -kirjastotapahtumassa jalkaudutaan ei -kirjaston käyttäjien pariin ja innostetaan vanhoja asiakkaita uusien palveluiden pariin. Asiakkaita innostettiin TarinaTaiteen “Taidetiskillä” kirjasto-olion suunnitteluun tai Black out poetry -poistokirjarunouteen. Syyspiirrustus oli itsenäinen tapahtuma, jossa lapsille ja heidän perheilleen järjestettiin erilaisia syysaiheisia tehtäviä, kuten lehtipainantaa, värityskuvia ja mallista piirtämistä.

Koululaispajoja toivottiin enemmän

Pajat onnistuivat todella hyvin, vaikka kaikille avointen pajojen osallistujamäärä jäi toisinaan pieneksi. Koulut toivoivat enemmän pajoja, mitä saaduilla hankerahoilla pystyttiin toteuttamaan. Kaikki halukkaat eivät valitettavasti päässeet pajoihin. Myös koronalla oli epäsuotuisat vaikutukset TarinaTaide -hankkeen kannalta, kun hanketyöntekijääkin kutkutellut musiikkimaalaus jouduttiin jättämään kokonaan väliin koronan rajoittaessa tila- ja osallistujamahdollisuuksia.

TarinaTaiteen vaikutuksia

TarinaTaide -hanke onnistui tavoitteessaan. Se onnistui tuomaan osallistujille jotain uutta ja positiivisia kokemuksia niin kirjastosta palveluiden tuottajana, kirjallisuudesta kuin taiteestakin. Aikuiset osallistujat kiittelivät mahdollisuudesta päästä kokeilemaan maalaamista matalalla kynnyksellä.

Alakoulut raportoivat kuvaamataidon tuntien vähyydestä ja TarinaTaide oli monelle luokalle tervetullut lisäys. Moni lapsi innostui pajan aikana maalaamisesta, vaikka se ei aluksi innostanut. Kaikki erityisluokat, joita pajoissa kävi, kiittelivät helposti lähestyttävästä tekemisestä, jota oli helppo muokata erityisluokan toivomalla tavalla. Myös korona osaltaan vaikutti koulujen mahdollisuuteen osallistua tapahtumiin. Kirjaston keskeinen sijainti, sekä vain oman koululuokan kesken tapahtuva paja toivat helpotusta koronan keskellä.

Hyvinkään kirjaston omasta näkökulmasta hanke toi uusia ulottuvuuksia kirjastotyöhön ja aineiston hyödyntämiseen. Hanketyöntekijä laati kirjastolle myös oman ohje -ja materiaalipankin, jota kirjasto voi hyödyntää tulevissa tapahtumissa.

Huonon taloustilanteen ja henkilöstöpulan kurittaessa kirjaston lasten ja nuortenosastoa, uudet toimintatavat ja sisällöt toivat kaivattua vaihtelua, sekä uudenlaista näkyvyyttä kirjastolle. Kirjasto kokee, että hanke omalta osaltaan lisäsi kirjaston toimijuutta. Kirjasto tuki tasavertaista osallisuutta tarjotessaan ilmaisia ja saavutettavissa olevia taidepajoja lapsille ja muille kuntalaisille.

Miia Karjanmaa, pajojen vetäjä ja hanketyöntekijä:     

“Monet harrastukset, tapahtumat ja toiminnot ovat usein maksullisia. Kirjasto on yksi harvoista paikoista, jonka käytöstä ei tarvitse maksaa. Mielestäni olisi eriarvoisen tärkeää, että kirjastot tarjoaisivat erilaista toimintaa ja tukisivat etenkin matalan kynnyksen kulttuuriharrastamista, joissa kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet luovuuteen.”

TarinaTaide -raportin tiivistelmän ja raportin on kokonaisuudessaan kirjoittanut:

Miia Karjanmaa, hanketyöntekijä

miia.karjanmaa(a)gmail.com