Välkommen att höra om statsunderstöd på evenemanget Miljoner delas ut som hålls den 26 oktober

Tillställningen riktar sig särskilt till representanter för kommuner, organisationer och andra sammanslutningar som är intresserade av att söka understöd. Anmälan till evenemanget som hålls på webben pågår.

Regionförvaltningsverken ordnar tisdagen den 26 oktober 2021 det riksomfattande evenemanget Miljoner delas ut där vi berättar om statsunderstöd för ungdomssektorn, idrottssektorn och bibliotekssektorn. Evenemanget ordnas helt på distans.

Under förmiddagen behandlas regionförvaltningsverkens statsunderstödsverksamhet och utvecklingen av den. Vi får höra närmare om bland annat hur man utarbetar rapporterna om understödsanvändningen. Dessutom presenteras Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Regionförvaltningsverken har delat ut specialunderstöd för genomförandet av modellen.

Under eftermiddagens program delas deltagarna upp enligt sektor: det blir skilt program för dem som är intresserade av understöd för bibliotek, idrott och ungdomsväsendet. De här programmen är skräddarsydda efter respektive tema.

Anmälan till evenemanget pågår till och med den 23 oktober 2021. Observera att anmälan till förmiddagens och eftermiddagens program ska göras separat. Evenemanget hålls på finska.

Mer information och anmälningslänkar i händelsekalendern (på finska)

Vem kan delta i evenemanget?

Samtliga aktörer som är intresserade av och ansöker om understöd för idrott, bibliotek och ungdomsväsendet är välkomna att delta: exempelvis representanter för kommuner, organisationer och föreningar.

För hurdan verksamhet beviljas understöd?

Regionförvaltningsverken beviljar årligen understöd för verksamhet för barn och unga, bibliotek och idrott. Det exaktare syftet och understödskriterierna varierar efter understödsform.

Mer information om understöden på webbplatsen aviavustukset.fi

Mer information:

Överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652  

Överinspektör för biblioteksväsendet Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302  
Idrottsväsendet, planerare Lauriina Aninko-Takkunen, tfn 0295 016 840  
Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848

fornamn.efternamn@rfv.fi

Mer information om anmälan: 

Planerare Elisa Hietala, tfn 029501 7 565 

fornamn.efternamn@rfv.fi