HarrastusIHMeitä Iisalmessa

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on meille tärkeää. Iisalmen kaupunki on ollut Harrastamisen Suomen mallissa mukana hankkeen pilotoinnin alusta saakka. Iisalmen harrastamisen mallin tavoitteena on Suomen mallin mukaisesti tarjota lapsille ja nuorille säännöllinen maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.  Toiminta tukee osallisuutta, sillä harrastukset pohjautuvat lasten ja nuorten kuulemiseen. Iisalmen harrastamisen mallin eli IHMen monipuolisia toimintoja on jokaisella Iisalmen koululla, 10 alakoululla ja yhdellä yläkoululla. Yhdessä koulun oman harrastustarjonnan kanssa harrastuslukujärjestys on kattava. Iisalmessa on peruskoululaisia 2 100, joista reilusti yli 600 oppilasta on osallistunut Harrastamisen mallin toimintaan. Hanketta koordinoi kaupungin liikuntasuunnittelija.

Iisalmen Harrastamisen malli IHMe osana kaupungin strategiaa

Lasten ja nuorten harrastaminen on huomioitu Iisalmen kaupungin talous- ja toimintasuunnitelman strategisissa tavoitteissa. Hanke tukee Iisalmen kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimialan strategista tavoitetta ”kaikilla lapsilla ja nuorilla on vähintään yksi harrastus”. Tilanteen kehitystä seurataan kouluterveystutkimuksella ja harrastamattomien määrä onkin viimeisimmässä tutkimuksessa ollut Iisalmessa laskussa. Luku on kuitenkin keskimääräisesti parempi kuin koko maassa yhteensä. Lisäksi lasten ja nuorten harrastamisen tärkeys on huomioitu sekä laajassa hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.

Etsivä harrastustoiminta keskiössä

Hankkeen tavoitteena on saada harrastamisen piiriin etenkin sellaiset oppilaat, joilla ei ole vielä harrastusta. Hankkeessa huomioidaan erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten harrastaminen, jolla edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.  Kaikkiin IHMe-ryhmiin voi osallistua henkilökohtaisen avustajan, tukihenkilön tai aikuisen harrastuskaverin kanssa. IHMe harrastusten pariin on saatu sellaisia oppilaita, joilla ei ole muuta mahdollisuutta harrastaa esim. perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Myös erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita harrastaa IHMe-ryhmissä. Harrastustarjonnassa on mm. esteetön keilaus INVA-kuljetuksella. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kohdalla ryhmäkoot ovat pienempiä. Eräs huoltaja kertoi, ettei lapsella ole ollut aikaisemmin harrastusta, kunnes osallistui IHMe ryhmään: ”Tästä (liikunta)ryhmästä hän innostui ja on tykännyt käydä siellä joka viikko oma-aloitteisesti. Ohjaaja on ihan huippu ja pieni ryhmä tukee varmasti osaltaan sitä, että ei-niin-aktiivinen liikunnanharrastajakin uskaltaa olla siellä mukana ja ohjaus on riittävän yksilöllistä.” Ohjaajien ammattitaitoon ja osaamiseen onkin kiinnitetty erityistä huomiota.

Iisalmessa kaikki ihmeet tehdään yhdessä

Iisalmen harrastamisen mallin tärkeimmät liikuntapalvelujen yhteistyökumppanit ovat koulut, järjestöt, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja yksityiset liikunta-alan yrittäjät. Iisalmen kaupunki on tehnyt järjestöjen kanssa yhteistyötä vuosien ajan, joten pitkäjänteinen järjestöyhteistyö on toimivaa ja mutkatonta. Koulut ja toimijat on otettu hankkeeseen mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Iisalmen harrastamisen mallin hankkeen myötä yhteistyö on tiivistynyt entisestään. On ollut ilo huomata, että harrastamisen malliin hankkeeseen halutaan mukaan toimimaan. Voidaankin todeta, että Iisalmessa IHMeet todellakin tehdään yhdessä.

Merkityksellisiä kohtaamisia

”Osasta oppilaista todella näkee, miten tärkeä tämä harrastus välipaloineen heille on. On niin ihana nähdä näiden lasten riemu ja ilo!” totesi eräs IHMe ryhmän ohjaaja. ”Olen yllättynyt, miten paljon oppilaat kertovat minulle omia asioitaan. Tunnen olevani tärkeä, läsnä oleva aikuinen, se on häkellyttävän merkityksellistä.”  kertoi puolestaan toisen ryhmän ohjaaja. Me Iisalmen kaupungilla toivommekin, että lapset ja nuoret saavat harrastuksissa merkityksellisiä kokemuksia aidosta läsnäolosta ja kuulluksi tulemisesta perustoimintojen lisäksi. Iisalmi on ihmeellisen hyvä paikka harrastaa. Emme odota ihmeitä. TEEMME NIITÄ.

Teksti:
Elina Juntunen

liikuntasuunnittelija, IHMe koordinaattori

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Iisalmen kaupunki

puh. 040 830 2703

elina.juntunen@iisalmi.fi

Kuvassa on hankkeen tunnus