Yleisten kirjastojen demokratian edistämistyöhön 920 000 euroa

Avustusten tavoitteena on edistää vuoropuhelua ja järjestää kirjastoihin demokratiaa edistävää toimintaa. Kyseessä on kertaluontoinen rahoitus, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen kahdeksi vuodeksi.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 920 000 euroa 38 hankkeelle kuntien yleisten kirjastojen demokratian edistämistyöhön. Avustuksella mahdollisestaan toiminnan kehittäminen kahden vuoden ajan vuoden 2023 loppuun asti. Avustuksen avulla jatketaan kirjastojen demokratiatyön kehittämistä Sitran vuosina 2020 ja 2021 käynnissä olleen Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankekokonaisuuden pohjalta.

Avustusten tavoitteena on lisätä kansalaisten ja päättäjien välistä vuoropuhelua, kehittää yleisiä kirjastoja fyysisinä ja virtuaalisina kohtaamispaikkoina sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen demokratiakehitykseen parantamalla kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia eri tasojen päätöksenteossa.  Yhteensä kaikilta alueilta avustusta haki 57 hanketta noin 2,2 miljoonan euron edestä.

Rahoitettavissa hankkeissa kirjastot lähtevät kehittämään toimintoja oman kunnan tarpeista käsin. Kirjastot ovat tunnistaneet roolinsa turvallisena ja neutraalina keskustelupaikkana, jota voi hyödyntää aiempaa enemmän ja monipuolisemmin. Kirjastolain mukaista työtä demokratian edistämiseksi lähdetään rakentamaan muun muassa tuomalla sosiaalisessa mediassa käytäviä keskusteluja kirjaston tiloihin, tekemällä podcasteja ja järjestämällä pubivisoja. Kirjastot luovat lapsille ja nuorille vaikuttamiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattavia opintokokonaisuuksia yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Myös Sitran Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankkeessa hyväksi havaittuja toimintamalleja otetaan käyttöön useassa kunnassa.

– Haluamme kiittää yleisiä kirjastoja erinomaisista hakemuksista näin lyhyellä varoitusajalla. Määrärahan rajallisuuden seurauksena jouduimme tiukan paikan eteen ja karsimaan myös hyvistä hakemuksista kaikilla alueilla, mutta samalla saimme rahoitettua paljon loistavia hankkeita, summaa kirjastotoimen ylitarkastaja Anu Ojaranta.

Kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan vuosittaiset avustukset ovat haettavissa aluehallintovirastoista 27.10.–30.11.2021 välisenä aikana. Rahoitusta voi hakea mm. osallisuuden edistämisen toimintoihin.

Myönnetyt demokratia-avustukset alueittain

Yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseksi kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeiksi jaettiin yhteensä 920 000 euroa. Kyseessä on eduskunnan tähän tarkoitukseen myöntämä kertaluontoinen rahoitus.

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen alueilleen myöntämät avustukset:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 331 500 euroa yhdeksälle hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 108 000 euroa viidelle hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 19 000 euroa yhdelle hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 101 500 euroa kuudelle hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 219 500 euroa 10 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 140 500 euroa seitsemälle hakijalle.

Hyödyllisiä linkkejä:

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
Kristiina Kontiainen, p. 0295 016 538
Marko Ojala, p. 0295 016 175

Itä-Suomen aluehallintovirasto:
Virpi Launonen, p. 0295 016 845

Lapin aluehallintovirasto:
Satu Ihanamäki, p. 0295 017 395

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:
Anu Ojaranta, p. 0295 018 302
Jenna Koistinen, p. 0295 016 073
Päivi Almgren, p. 0295 018 300

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:
Jonna Toukonen, p. 0295 018 222
Mika Mustikkamäki, p. 0295 018 843

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:
Merja Kummala-Mustonen, p. 0295 017 552

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet:
Susanne Ahlroth, p. 0295 018 762