Valtionavustukset kirjastotoiminnan kehittämiseen – haku on käynnissä

Kirjastoille vuosittain myönnettävien valtionavustusten haku on auki. Avustuksia myönnetään muun muassa digipalvelujen, lukutaidon ja vuoropuhelun vahvistamiseen.  

Aluehallintovirastot myöntävät valtionavustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Kirjastojen avustusten hakuaika on 27.10.−30.11.2021. Avustuspäätökset tehdään maaliskuussa 2022.

Avustusten tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin ja parantaa eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksia. Hankkeiden toivotaan edistävän kaikkien kuntalaisten, erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta.

Keskeisiä kehittämiskohteita ovat kirjaston digi- ja etäpalvelut kaikenikäisille, kestävä kehitys, monipuoliset lukutaidot, kirjastojen pedagogiset toimintatavat erilaisille asiakkaille ja asiakasryhmille sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmien vuoropuhelu ja kulttuurinen moninaisuus.

Kunnat ja kunnalliset yleiset kirjastot voivat hakea valtionavustusta valitsemiinsa kokonaisuuksiin. Valinta tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Valittavissa ovat seuraavat kokonaisuudet:

  • Kokonaisuus: Kirjastojen vaikuttavuus, uudet toimintamallit ja kestävä kehitys
  • Kokonaisuus: Lukemisen edistäminen
  • Kokonaisuus: Jatkuva oppiminen
  • Kokonaisuus: Aktiivinen kansalaisuus, osallisuus ja sananvapaus

Ohjeita ja tietoa hakijalle

Tee hakemus aluehallinnon asiointipalvelussa

Aviavustukset.fi-verkkosivuilta löydät


Katso myös Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta (aluehallintovirastot 2021).

Lisätietoja:

Etelä-Suomi:

Kristiina Kontiainen, p. 0295 016 538
Marko Ojala, p. 0295 016 175

Itä-Suomi:

Virpi Launonen, p. 0295 016 845

Lappi:

Satu Ihanamäki, p. 0295 017 395

Lounais-Suomi:

Päivi Almgren, p. 0295 018 300
Anu Ojaranta, p. 0295 018 302

Länsi- ja Sisä-Suomi:

Mika Mustikkamäki, p. 0295 018 843
Jonna Toukonen, p. 0295 018 222

Pohjois-Suomi:

Merja Kummala-Mustonen, p. 0295 017 552

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet:

Susanne Ahlroth, p. 0295 018 762 Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi