Valtionavustukset kirjastojen lukutaitotyön vahvistamiseen – haku alkaa 26.4.2022

Aluehallintovirastot myöntävät erityisavustuksia yleisten kirjastojen lukutaitotyön vahvistamiseen. Tavoitteena on kehittää yleisten kirjastojen palveluja ja toimintamuotoja lukemisen ja lukutaitojen vahvistamiseksi.

Avustusten hakuaika on 26.4.‒31.5.2022. Aluehallintovirastot tekevät avustuspäätökset elokuussa.
Tavoitteena on tukea yleisten kirjastojen koko väestöön kohdistuvaa lukemisen ja monipuolisten lukutaitojen edistämistyötä, joka on yksi tärkeimmistä kirjastojen perustehtävistä. Kehittämisen pohjana on erityisesti viime vuonna valmistunut Kansallinen lukutaitostrategia 2030.

Tavoitteena on myös vahvistaa kirjastojen roolia sekä lisätä kirjastojen näkyvyyttä, merkittävyyttä ja vaikuttavuutta lukutaitojen edistämisessä. Toiveena on ennakkoluulottomia kokeiluja lukutaitojen edistämisessä kirjastojen kesken sekä aivan uusien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Monilukutaito luo kykyä toimia nyky-yhteiskunnassa ja ehkäisee syrjäytymistä

Kansallisen lukutaitostrategian 2030 mukaan lukeva elämäntapa on tasa-arvon, sivistyksen ja hyvinvoinnin perusta. Lukutaitostrategian arvot ovat sivistys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä hyvinvointi. Lukeminen ja lukutaito edistävät osallisuutta kulttuuriin ja yhteiskuntaan, luovat turvallisuutta ja vahvistavat demokratiaa.

Lukutaidon kehittäminen vaatii toimenpiteitä lapsuudesta aikuisuuteen. Lukutaito on jatkuvaa, elinikäistä oppimista ja lukutaidon harjoittamista, lukemisen iloa unohtamatta.

Yhteiskunnallinen osallisuus edellyttää hyvää luku- ja kirjoitustaitoa. Kyky lukea pitkiä tekstejä ja kirjallisuutta on yhteydessä yksilölliseen hyvinvointiin. Monipuolisella ja runsaalla vapaa-ajan lukemisella on myönteinen yhteys lukutaitoon. Monilukutaitoon sisältyy taito tarkastella tekstien sisältöjä kriittisesti eli arvioida niiden luotettavuutta, alkuperää ja ilmaisukeinoja.

Ohjeita ja tietoa hakijalle

Tee hakemus aluehallinnon asiointipalvelussa.
Aviavustukset.fi-verkkosivuilta löydät hanketoimintaan liittyvät ohjeet ja palvelut.

Lisätietoja

Etelä-Suomi:
Kristiina Kontiainen, puh. 0295 016 538
Marko Ojala, puh. 0295 016 175

Itä-Suomi:
Virpi Launonen, puh. 0295 016 845

Lappi:
Satu Ihanamäki, puh. 0295 017 395

Lounais-Suomi:
Päivi Almgren, puh. 0295 018 300
Anu Ojaranta, puh. 0295 018 302

Länsi- ja Sisä-Suomi:
Mika Mustikkamäki, puh. 0295 018 843
Jonna Toukonen, puh. 0295 018 222

Pohjois-Suomi:
Merja Kummala-Mustonen, puh. 0295 017 552

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet:
Susanne Ahlroth, puh. 0295 018 762

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi