Valtionavustukset kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoimintaan – haku alkaa

Kirjastoille vuosittain myönnettävien valtionavustusten haku on auki. Avustuksia myönnetään muun muassa kirjastojen lukutaitotyön vahvistamiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja demokratiaa edistävän toiminnan kehittämiseen.  

Aluehallintovirastot myöntävät valtionavustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Kirjastojen avustusten hakuaika on 26.10.−30.11.2022. Avustuspäätökset tehdään maaliskuussa 2023.

Avustusten tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin ja parantaa eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksia. Hankkeiden toivotaan edistävän kaikkien kuntalaisten, erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta.

Keskeisiä kehittämiskohteita ovat kirjastojen monipuolisia lukutaitoja sekä aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta, demokratiaa ja kestävää kehitystä edistävä toiminta. Tarvetta on mm. kehittää kirjastojen valmiuksia ja menetelmiä kaikenikäisten kansalaisten kriittisen lukutaidon edistämiseen sekä henkisen kriisinkestävyyden vahvistamiseen.

Aluehallintovirastot myöntävät valtionavustuksia, jotka edistävät:

  • kirjastojen vaikuttavuutta, uusia toimintamuotoja ja kestävää kehitystä,
  • monipuolisia lukutaitoja,
  • aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta, demokratiaa ja sananvapautta ja
  • jatkuvaa oppimista.

Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset yleiset kirjastot.

Ohjeita ja tietoa hakijalle

Hakuohje on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla. Tee hakemus aluehallinnon asiointipalvelussa

Aviavustukset.fi-verkkosivuilta löydät


Katso myös Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta (aluehallintovirastot 2021).

Lisätietoja:

Etelä-Suomi:

Kristiina Kontiainen, p. 0295 016 538
Marko Ojala, p. 0295 016 175

Itä-Suomi:

Virpi Launonen, p. 0295 016 845

Lappi:

Satu Ihanamäki, p. 0295 017 395

Lounais-Suomi:

Anu Ojaranta, p. 0295 018 302

Länsi- ja Sisä-Suomi:

Mika Mustikkamäki, p. 0295 018 843
Jonna Toukonen, p. 0295 018 222

Pohjois-Suomi:

Merja Kummala-Mustonen, p. 0295 017 552

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet:

Susanne Ahlroth, p. 0295 018 762

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi