Valtionavustukset kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoimintaan – haku alkaa

Kirjastoille vuosittain myönnettävien valtionavustusten haku on auki. Avustuksia myönnetään muun muassa kirjastojen lukutaitotyön vahvistamiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja demokratiaa edistävän toiminnan kehittämiseen.  

Aluehallintovirastot myöntävät valtionavustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Kirjastojen avustusten hakuaika on 26.10.−30.11.2023. Avustuspäätökset tehdään maaliskuussa 2024.

Avustusten tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin ja kaventaa eroja kulttuuriin osallistumisessa väestöryhmien välillä. Hankkeiden toivotaan edistävän kulttuurihyvinvointia, vahvistavan demokratia ja osallisuutta sekä ehkäisevän digisyrjäytymistä. Avustuksilla voidaan toteuttaa myös Kansallisen lukutaitostrategian 2030 tavoitteita kaikenikäisten lukutaidon vahvistamiseksi.

Keskeisiä kehittämiskohteita ovat kirjastojen monipuolisia lukutaitoja sekä aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta, demokratiaa ja sosiaalisesti kestävää kehitystä edistävä toiminta. Tarvetta on mm. kehittää kirjastojen valmiuksia ja menetelmiä kaikkien kansalaisryhmien kriittisen lukutaidon edistämiseen sekä toimintamalleja kaikenikäisten kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen omassa yhteisössään.  

Aluehallintovirastot myöntävät valtionavustuksia, jotka edistävät:

  • kirjastojen vaikuttavuutta, uusia toimintamuotoja ja kestävää kehitystä,
  • monipuolisia lukutaitoja,
  • aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta, demokratiaa ja sananvapautta sekä
  • jatkuvaa oppimista.

Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset yleiset kirjastot.

Ohjeita ja tietoa hakijalle

Hakuohje on julkaistu haeavustuksia.fi -sivustolla. Tee hakemus aluehallinnon asiointipalvelussa

Aviavustukset.fi-verkkosivuilta löydät


Katso myös Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.

Lisätietoja:

Etelä-Suomi:

Ylitarkastaja Kristiina Kontiainen, p. 0295 016 538
Ylitarkastaja Marko Ojala, p. 0295 016 175

Itä-Suomi:

Kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, p. 0295 016 845

Lappi:

Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki, p. 0295 017 395

Lounais-Suomi:

Kirjastotoimen ylitarkastaja Anu Ojaranta, p. 0295 018 302

Länsi- ja Sisä-Suomi:

Kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki, p. 0295 018 843
Kirjastotoimen ylitarkastaja Jonna Toukonen, p. 0295 018 222

Pohjois-Suomi:

Kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, p. 0295 017 552

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet:

Sivistystoimen ylitarkastaja Susanne Ahlroth, p. 0295 018 762

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi