Otetta arkeen, selkeyttä tulevaisuuteen – nuorten työpajoille reilut 16 miljoonaa euroa

Aluehallintovirastoissa on tehty päätökset nuorten työpajatoimintaan myönnettävistä avustuksista. Työpajatoiminta vaikuttaa myönteisesti nuorten arjen taitoihin, elämänhallintaan, osallisuuden tunteeseen ja itseluottamukseen.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet tänä vuonna yli 16 miljoonaa euroa valtionavustusta 227 nuorten työpajatoiminnan järjestäjälle. Avustuksilla tuetaan nuorten työpajojen toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa nuorta löytämään polku koulutukseen, työhön tai tarvitsemaansa palveluun. Työpajatoimintaan osallistuminen parantaa nuoren elämänhallinnan taitoja, nuoren itsetuntemusta ja osallisuutta yhteiskuntaan. Työpajoilla nuoret voivat hankkia tulevaisuutensa kannalta tärkeitä valmiuksia ja harjoitella erilaisia työtehtäviä yhdessä muiden nuorten kanssa.

Nuorten työpajatoiminta on nuorisotyötä, josta säädetään nuorisolaissa. Nuorisotyöllinen ote on yksi nuorten työpajatoiminnan tärkeimmistä ominaisuuksista. Työpajoilla nuorisotyön ammattilaiset kuuntelevat nuoria ja kohtaavat heidät aidosti. Muun muassa valmennussuunnitelmat tehdään yhdessä nuoren kanssa, ja nuoret saavat olla työpajalla juuri sellaisia kuin ovat. Nuoret pääsevät myös antamaan palautetta, jolla työpajan toimintaa kehitetään. Näin toiminnasta saadaan nuorten näköistä.

Työpajatoiminta on vaikuttavaa

Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikutusmittari, joka tuo esille palveluiden laatua sekä nuorten sosiaalista vahvistumista ja elämänhallinnan parantumista. Sovari-mittarin vuoden 2020 tulosten mukaan nuorten työpajoihin osallistuvista valmentautujista 94 prosenttia on kokenut sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana. Myönteisiä edistysaskelia on koettu erityisesti arjen taidoissa, elämänhallinnassa ja opiskelu- ja työelämävalmiuksissa.

Sovari-mittarin mukaan suurin osa valmentautujista arvioi myös sosiaalisten taitojensa ja itsetuntemuksensa vahvistuneen työpajajakson aikana. Työpajajakso on muun muassa parantanut valmentautujien päivärytmiä ja jaksamista, vahvistanut luottamusta omiin taitoihin ja kykyä toimia toisten ihmisten kanssa sekä selkeyttänyt suunnitelmia edetä elämässä: “Työpajalla olen saanut otetta omaan arkeeni ja elämäni kulkuun. Tulevaisuus on selkeytynyt. Olen saanut muutaman uuden ystävän ja olen varmempi itsestäni.”

Työpajojen Sovari 2020 -tulokset perustuvat 3 639 valmentautujan vastauksiin 120 työpajalta ajalta 1.1.2020–31.12.2020. Sovari-mittaria ylläpitää kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus Into ry (Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry). Mittarin ylläpitoa ja tiedontuotantoa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Etsivän nuorisotyön ja työpajojen Sovari-tuloksia, Into ry

Nuorten tarpeisiin vastaavaa toimintaa luovasti ja joustavasti

Joensuun Nuorisoverstas ry on yksi aluehallintoviraston nuorten työpaja-avustusta saanut työpaja. Verstaan toiminnanjohtaja Ulla Mänttäri-Tikka kertoo, että toiminta on joustavasti ajassa muuntautuvaa ja nuoria osallistavaa.

”Kaikki mitä me touhutaan on sellaista, mikä edistää nuoren hyvinvointia, osallisuutta ja koulutukseen- sekä työelämään mukaan pääsemistä. Meillä voi työskennellä tekstiili-, teknisentyön-, digi-, kuvis- sekä keittiöpajalla ja logistiikkahommissa, oman kiinnostuksen mukaan. Olemme opinnollistaneet toimintamme Paikko-mallilla. Nyt koronapandemian aikana otimme käyttöön hybridimallin: meillä on alkuviikosta ja loppuviikosta eri nuoret, ja kaikilla on keskiviikkona etäpäivä Verkkoverstaalla, Discordissa. Verkkoverstaspäivään kuuluu tiedollista ja taidollista toimintaa sekä pienryhmä- ja virkistystoimintaa.”

Ulla Mänttäri-Tikka toimii myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan työpajatoiminnan alueellisena koordinaattorina. Juuri nyt työpajakentällä puhaltavat muutosten tuulet. Oppivelvollisuuden laajentaminen, sote-uudistus ja työllisyyden kuntakokeilut tuovat sekä haasteita että uusia mahdollisuuksia nuorten työpajojen toimintaan. Näistä aiheista järjestetään verkostotapaamisia alueelliseen verkostoon kuuluvien työpajojen kanssa. Ullalta saa myös tukea työpajan opinnollistamiseen.

“Eniten kuitenkin toivotaan, että pandemiatilanne laantuisi ja voisimme tavata verkostojen jäseniä ihan livekoulutuksissa ja -tapahtumissa, olemme aika sosiaalista porukkaa.”

Myönnetyt avustukset alueittain

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen alueillaan myöntämät avustukset:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 5 100 000 euroa 55 hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 1 775 000 euroa 26 hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 1 029 850 euroa 17 hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 2 300 000 euroa 35 hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 4 435 000 euroa 69 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 2 000 000 euroa 25 hakijalle.

Yhteensä avustusta myönnettiin 16 639 850 euroa 227 hakijalle.

Aluehallintoviraston avustukset nuorten toimintaan

Vuosittain jaettavilla nuorten työpajojen avustuksilla järjestetään ja ylläpidetään nuorten työpajatoimintaa kunnissa. Aluehallintoviraston valtionavustuksilla tuetaan työpajojen lisäksi myös etsivää nuorisotyötä, nuorisoalan kehittämistä sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa paikallisella tasolla.

Aluehallintovirasto myöntää vuosittain kaikkiaan yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina lasten ja nuorten toimintaan, kirjastoille sekä liikuntaan. Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimen myöntämistä avustuksista.

Nuorten työpajatoiminnan koordinaattorit

Nuorten työpajatoimintaa koordinoivat työpajatoiminnan alueelliset koordinaattorit. Ruotsinkielinen koordinaatio on kolmen aluehallintoviraston alueen yhteinen. Koordinaattorien tehtävänä on alueen nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja edistäminen. Kaikkien koordinaattorien yhteystiedot löytyvät Työpajojen alueellisten verkostojen sivulta (intory.fi).

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Suunnittelija Kati Myyryläinen, p. 0295 016 446

Suunnittelija Kaija Blom, p. 0295 016 265

Ylitarkastaja Tiina Mattila, p. 0295 016 555

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Laura Oksanen, p. 0295 016 150

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, p. 0295 018 051

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, p. 0295 018 819

Nuorisotoimen ylitarkastaja Annika Palola, p. 0295 018 817

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017 652

Lapin aluehallintovirasto

Suunnittelija Susanna Lammassaari, p. 0295 017 383

Yhteyshenkilö, PAR-järjestelmä (PAR-järjestelmä on nuorten työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön räätälöity Excel-pohjainen asiakas- ja tilastointijärjestelmä.)

Suunnittelija Tuulikki Nieminen

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi