Nuorisotyössä kehittämishankkeilla tartutaan ajankohtaisiin ilmiöihin

Ilmastotoivon herättelyä, kiusaamisen ehkäisyä, osaamistodistuksia ja digitaitoja – nuorisoalan kehittämishankkeiden kirjo on vaikuttava. Kehittämisavustusta jaettiin vuoden 2020 aikana aluehallintovirastoista yhteensä 2,4 miljoonaa euroa 80 hankkeelle ympäri Suomen.

Nuorisoalan paikallisissa ja alueellisissa kehittämishankkeissa nuoret ja nuorten parissa työskentelevät vastaavat ajankohtaisiin ilmiöihin kehittämällä nuorisotyötä ja -toimintaa yhdessä. Aluehallintoviraston myöntämillä avustuksilla tuetaan nuorisolain ja valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toteutumista käytännönläheisesti. Avustusta saaneet hankkeet muun muassa tarjoavat nuorille mahdollisuuksia osallistumiseen, vaikuttamiseen ja yhdessä tekemiseen.  

Yksi avustusta saaneista hankkeista on Bittiliiga – nuorten pelitoimintamalli, joka tuo elektronisen joukkuepelaamisen ja digitaalisen yhdessä tekemisen osaksi kunnallisia nuorisopalveluita. Hankkeessa kehitetään myös työkaluja mm. peliturnausten järjestämiseen, striimaamiseen ja pelivideoiden koostamiseen.

– Hankkeemme tavoitteena on tarjota nuorille innostavaa ja sosiaalista tekemistä silloinkin, kun nuorisotalojen ja -keskusten ovet ovat kiinni. Pelaamisen ohella nuoret toimivat sisältövaikuttajina ja voivat halutessaan tuottaa tapahtumia, videoita ja samalla oppia ja omaksua monipuolisia digitaitoja, kertoo Bittiliigan pelitoiminnasta vastaava Jari Solismaa. Avustusta saanut Bittiliiga ry kehittää toimintaa yhteistyössä mukana olevien kuntien kanssa.  

Osallisuutta, vertaistukea ja yhteiskehittämistä alueellisissa verkostoissa 

Kehittämishankkeissa voidaan matalalla kynnyksellä kehittää ja kokeilla uusia toimintamalleja tai vakiinnuttaa hyväksi havaittua toimintaa. Kehittämishankkeissa korostuu myös yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan liitto toteuttaa yhdessä Tyrnävän kunnan kanssa POPNUVA-hanketta. Hankkeen tavoitteena on nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Hankkeessa kehitetään nuorten maakunnallinen vaikuttamistoimielin ja kokeillaan uusia toimintatapoja. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan päättäjien ja viranhaltijoiden osallisuus- ja vaikuttamisosaamista.

– POPNUVA-hanke tarjoaa tiedot ja taidot maakunnallisen nuorisovaltuustotoiminnan aloittamiselle Pohjois-Pohjanmaalla yhdessä maakuntaliiton kanssa. Hanke edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja ymmärrystä yhteiskunnallisten asioiden moninaisuudesta. Hankelähtöinen työtapa tuo tehokkaasti esiin nuorten mielipiteitä ja ajatuksia, kuvailee nuorisovaltuutettu Onni Kuivala.

Kehittämisavustusta myönnettiin myös nuorisotyön aluekoordinaatioon, jolla edistetään alueiden nuorisotyöntekijöiden verkostoitumista sekä osaamisen kehittämistä. Käytännössä avustus tarkoittaa esimerkiksi palkkarahoja koordinaattorille, jonka työalueena on vaikkapa koko maakunta.

– Lapin alueen koordinaattorina ylläpidän nuorisotyöntekijöiden verkostoa esimerkiksi viestinnän ja yhteisten tapaamisten kautta. Välitän kuntiin ajankohtaista tietoa ja teen nuorisotyötä näkyväksi. Kehitämme nuorisotyötä yhdessä alueen nuorisotyöntekijöiden kanssa, kertoo Lapin aluekoordinaattori Mari Syväjärvi.

Kehittämisavustusten tämän vuoden avustushaku käynnissä

– Erityisavustus nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen tukee nuorisolain ja valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2020-2023 tavoitteiden toteutumista.

– Hankkeiden tulee kehittää nuorisotyötä tai -toimintaa alueellisesti ja paikallisesti tai koskea alueellista koordinointia.

– Avustusta voi hakea jatkuvan haun periaatteella 5.1.–12.11.2021. Saapuneet hakemukset käsitellään 2–4 kertaa vuoden aikana.

– Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille tai työryhmille.

– Lisätietoa avustuksesta ja hakukriteereistä on aviavustukset.fi-sivustolla

Vuonna 2020 nuorisoalan kehittämisavustuksia myönnettiin yhteensä 2,4 miljoonaa euroa 80 hankkeelle. Myönnetyt valtionavustukset alueittain:  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Lisätietoja: 

Etelä- Suome naluehallintovirasto: 
Kaija Blom, puh. 0295 016 265
Kati Myyryläinen, puh. 0295 016 446
Mari Puhakka, puh. 0295 016 560

Itä-Suomen aluehallintovirasto: 
Henri Alho, puh. 0295 016 517
Kirsi Kohonen, puh. 0295 016 514

Lapin aluehallintovirasto: 
Marja Hanni, puh. 0295 017 393

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 
Linda Mård, puh. 029 501 8827

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 
Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819
Elsa Mantere puh. 0295 018 813

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 
Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi