Monilukutaitoa ja monipuolista yhteistyötä kirjastoihin yli 1,9 miljoonan euron valtionavustuksella

Aluehallintovirastot myönsivät maaliskuussa 2024 yhteensä 1 923 000 euroa valtionavustusta kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen. Myönnetyllä rahoituksella kirjastoihin luodaan uusia toimintamalleja palvelujen vaikuttavuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi.  

Aluehallintovirastojen myöntämään valtionavustushakuun tuli maaliskuun 2024 hakukierroksella yhteensä 123 hakemusta ympäri Suomen. Määrä kasvoi edellisvuodesta. Rahoitusta sai kaikkiaan 96 hanketta, joiden tavoitteena on edistää muun muassa lukuharrastusta, lukutaitoja ja jatkuvaa oppimista sekä kehittää kirjastoja aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäjinä. 

Kirjastojen yhteistyöllä lisää vaikuttavuutta 

Kirjastolaissa mainitulla yhteistyöllä niin kirjastoverkon sisällä kuin kirjaston ja muiden toimijoiden kesken on pitkät perinteet. Yhteistyö yltää hankkeisiin, joihin rahoituksen saaneen kirjaston lisäksi voi osallistua kirjastoja myös yhdestä tai useammasta maakunnasta tai useammasta naapurikunnasta.  

Osa hankkeista tähtää uusien poikkihallinnollisten yhteistyörakenteiden luomiseen esimerkiksi kunnallisen varhaiskasvatuksen tai vaikkapa hyvinvointialueen kanssa. Myös luku- ja demokratiatyötä edistävissä hankkeissa luodut toimintamallit ja menetelmät kirjastojen arjen työhön ovat jatkossa paitsi hanketoimijoiden, myös kaikkien muiden kirjastojen hyödynnettävissä.  

  

Monilukutaitoa, demokratiaa ja tilojen arviointia

Hakukierroksella rahoitettiin useita yhteishankkeita, joiden aiheet vaihtelevat muun muassa monilukutaidon ja demokratian edistämisestä kirjastotilojen arviointiin.  

Laajaa yhteistyötä lukutaidon edistämisen rakenteiden kehittämisessä tehdään  

  • Inarin Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin -hankkeessa kaikkien Lapin kirjastojen kesken  
  • Espoon Hela Helmet läser –hankkeessa pääkaupunkiseudulla 
  • Kouvolan Pikkuvarpaat sananjalkapolulla -hankkeessa Kymenlaaksossa. 

Demokratiatyön eri toimintamuotoja kokeillaan Valkeakosken Yhteisiä pitkospuita demokratiatyöhönarjen kokeiluja Etelä-Pirkanmaan kirjastoissa -hankkeessa kuuden kirjaston voimin. 

Itä-Suomen kolmen maakunnan kirjastojen tiloja arvioidaan ja kirjastotilojen tulevaisuutta visioidaan Mikkelin Muuttuva kirjasto, muuttuvat tilat -hankkeessa. 

kirjastojen yhteistyötä tiivistetään Kainuussa kahdella hankkeella:  

  • Kajaanin Oktetti soimaan – hankkeessa ovat mukana kaikki Kainuun kirjastot 
  • Paltamon Sydän-Kainuun kirjastoyhteistyö –hanke tiivistää kolmen Sydän-Kainuun kunnan yhteistyötä kohti yhteistä kirjastotoimen johtoa. 

Hankkeet tuovat lisäresursseja myös kirjastojen perinteiseen, tärkeään työhön lukutaitojen edistämiseksi. Monilukutaidoiksi laajentunut lukutaito ja sen monet kohderyhmät muksusta mummuun ja teinistä teräsvaariin vaativat kirjastoilta paljon. Tarve kehittää kohdennettuja toimintamalleja eri ryhmille on ilmeinen. 

Yhtenä kehittämiskohteena jatkaa hyvään alkuun saatu kirjastojen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyö lukutaitojen edistämiseksi. Tähän kohderyhmään keskittyvät kuluvalla rahoituskierroksella esimerkiksi Kalajoen Toisen asteen lukujuhlat, Lapuan 2asteen yhteys sekä Pihtiputaan Lukukoukku – media- ja lukutaitoja toiselle asteelle -hankkeet. 

Lisäksi muutamissa rahoitusta saaneissa hankkeissa kehitetään uusia mediasivistyksen ja mediakasvatuksen toimintamalleja. Useissa kirjastoissa luodaan myös toimintamalleja digituen tarjoamiseksi. Väestön ikääntyessä kirjaston hakeutuvia palveluja on tarve kehittää, jotta kirjastopalvelut saavuttavat myös ne, jotka eivät itse kirjastoon pääse. 

Myönnetyt avustukset alueittain

Aviavustukset.fi -sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen avustuksista. 

Lisätiedot: 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
ylitarkastaja Kristiina Kontiainen, p. 0295 016 538 
ylitarkastaja Marko Ojala, p. 0295 016 175 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 
kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, p. 0295 016 845 

Lapin aluehallintovirasto  
kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki, p. 0295 017 066 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto  
kirjastotoimen ylitarkastaja Anu Ojaranta, p. 0295 018 302 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  
kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki, p. 0295 018 843

kirjastotoimen ylitarkastaja Jonna Toukonen, p. 0295 018 222

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto  
kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, p. 0295 017 552 

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet  
sivistystoimen ylitarkastaja Susanne Ahlroth, p. 0295 018 762 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi.