Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset vuodelle 2022 – haku on käynnissä

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten haku vuodelle 2022 on käynnistynyt. Hakuaika on 25.11.–31.12.2021 klo 16.15.

Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Avustuksella tuetaan erityisesti kunnalle liikuntalaissa määrättyä tehtävää luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Avustuksen hakuaika on 25.11. – 31.12.2021 klo 16.15. Avustuspäätökset tehdään kevään 2022 aikana. Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle tai niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille, jos avustaminen on tarpeen liikuntalain tavoitteiden toteuttamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätösvaltaan kuuluvat hankkeet, joiden arvonlisäverottomat kustannukset ovat yli 700 000 euroa. Kustannusarvioltaan pienemmissä hankkeissa valtionavustukset myöntää aluehallintovirasto (AVI).

Valtionavustuksia ei kuitenkaan myönnetä kustannuksiltaan alle 20 000 euron (alv. 0 %) hankkeisiin ilman kunnallistaloudellisia erityisperusteluita. Sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että aluehallintoviraston päätösvallassa olevat hakemukset toimitaan aluehallinnon sähköiseen asiointipalveluun https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi. Myös hakuohjeet löytyvät asiointipalvelusta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Myös esitykset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2023–2026 on jätettävissä

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain liikuntapaikkojen perustamishankkeista valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Suunnitelmaan ilmoitetaan ainoastaan kustannuksiltaan yli 700 000 euron hankkeet (alv. 0 %). Myös niiden hankkeiden, jotka sisältyvät vuosien 2022–2025 koskevaan rahoitussuunnitelmaan, tulee päivittää oma esityksensä.

Rahoitussuunnitelmaesitykset on jätettävä aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa 31.12.2021 klo 16.15 mennessä. Tämän jälkeen aluehallintovirasto laatii jätetyistä hakemuksista kiireellisyysjärjestyksen ja toimittaa sen opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Vuonna 2021 liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus oli noin 30 prosenttia hankkeen kustannusarviosta, kuitenkin enintään 750 000 euroa. Uimahallien osalta allastilaohjelman laajuudesta riippuen avustus voi olla enintään 1 000 000 euroa.

Lisätietoja:

https://okm.fi/-/liikuntapaikkojen-ja-niihin-liittyvien-vapaa-aikatilojen-perustamishankkeet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)

Marjo Forsman-Mäkelä puh. 0295 016 556 (etunimi.sukunimi@avi.fi)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)

Tiina Kaijanen puh. 0295 018 303

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)

Jarkko Rantamäki, puh. 0295 018 832

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)

Matti Ruuska, puh. 0295 016 521

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)

Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663

Lapin aluehallintovirasto (AVI)

Kai-Matti Joona, puh. 0400 538 115

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Mikko Helasvuo, puh. 0295 330 422, mikko.helasvuo@gov.fi