Liikunnallisen elämäntavan hankkeisiin lähes kolme miljoonaa euroa – panostusta etenkin lasten, työikäisten ja ikäihmisten aktiivisuuteen

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset liikunnallisen elämäntavan valtionavustuksen saajista. Avustuspäätösten painopisteenä olivat erityisesti Liikkuva varhaiskasvatus-, Liikkuva aikuinen- sekä Ikiliikkuja- hankkeet.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtakunnallisesti yhteensä lähes kolme miljoonaa euroa liikunnallisen elämäntavan paikallisille kehittämishankkeille. Avustusta myönnettiin yhteensä 154 hankkeelle. Toiminnan päätavoitteena on lisätä liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta kaiken ikäisille. Toimenpiteitä toivotaan suunnattavan erityisesti niille, jotka liikkuvat suositeltua vähemmän.

Liikunnallisen elämäntavan paikallisissa kehittämisavustuksissa toimenpiteet ovat luokiteltu kolmeen pääpainopisteeseen (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja) sekä muihin painopisteisiin (esimerkiksi lapset ja nuoret, soveltava liikunta sekä useiden ikäryhmien yhteiset hankkeet). Tämän vuoden avustuspäätöksissä priorisoitiin erityisesti pääpainopisteiden hankkeita.

Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeissa tavoitteena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista varhaiskasvatukseen. Pyrkimyksenä on, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapsen liikkumisen vähintään kaksi tuntia päivässä. Liikkuva aikuinen -hankkeissa tuetaan liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista työelämään, liikuntaneuvonnan käynnistämistä ja liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittämistä. Ikiliikkuja-hankkeissa puolestaan lisätään ilman säännöllisiä palveluja kotona asuvien ja toimintakyvyn heikentymisvaarassa olevien ikäihmisten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta.

Pääpainopistealueet ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Liikkuvat ohjelmat -kokonaisuutta, jolla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Lisätietoja ohjelmista:

Myönnetyt avustukset alueittain

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen myöntämät avustukset alueittain.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 1 346 000 euroa 47 hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 74 400 euroa 14 hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 184 660 euroa 13 hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 268 700 euroa 26 hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 954 260 euroa 45 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 170 500 euroa 9 hakijalle.

Avustukset yhteensä: 2 998 520 euroa 154 hakijalle.

Lisätietoja:

Etelä-Suomi: ylitarkastaja Ilpo Piri, p. 0295 016 840

Itä-Suomi: suunnittelija Lauriina Aninko-Takkunen, p. 0295 016 224

Lappi: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396

Lounais-Suomi: liikuntatoimen tarkastaja Tiina Kaijanen, p. 0295 018 303

Länsi- ja Sisä-Suomi: ylitarkastaja Elsa Mantere, p. 0295 018 813

Pohjois-Suomi: liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

etunimi.sukunimi@avi.fi