Liikunnallisen elämäntavan hankkeisiin 4,3 miljoonaa euroa

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset liikunnallisen elämäntavan valtionavustuksen saajista. Avustuksia myönnettiin tänä vuonna erityisesti liikunnan tukemiseen varhaiskasvatuksessa.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 4,3 miljoonaa euroa valtionavustusta liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeille, joilla lisätään suomalaisten liikkumista. Avustusta myönnettiin yhteensä 201 hankkeelle eri puolilla Suomea. Hankkeilla tuetaan kaikenikäisten suomalaisten liikuntasuositusten mukaista liikkumista ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista.

Avustusten pääpainopisteinä oli kolme teemaa: liikkuva varhaiskasvatus, liikkuva aikuinen ja ikiliikkuja. Tänä vuonna avustuksia kohdentui varsinkin varhaiskasvatuksen liikuntahankkeisiin. Myös useille kohderyhmille tai koko elämänkaarelle kohdentuvia hankkeita oli runsaasti.

− Liikkuva varhaiskasvatus -teemassa painotetaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistamista, varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen ja tietoisuuden lisäämistä sekä yhteistyötä lasten huoltajien kanssa. Lisäksi korostetaan kunnan koordinoivaa roolia. Pyrkimyksenä on, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapsen liikkumisen vähintään kaksi tuntia päivässä. Se kattaa noin kaksi kolmasosaa ikäryhmän fyysisen aktiivisuuden suosituksista, liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen kertoo.

Rimpiläinen nostaa esimerkiksi Siilinjärven kunnan hankkeen, jossa on onnistuneesti lisätty useamman toimialan yhteistyöllä liikuntaa varhaiskasvatuksen arkeen. Keskeistä hankkeessa on liikkumiseen kannustava asenne: lapsilla on hyvät mahdollisuudet liikkua pitkin päivää, kun ne vaan tiedostetaan. Siilinjärven Liikkuva varhaiskasvatus -hanke on saanut aluehallintovirastolta liikunnallisen elämäntavan avustusta.

Myönnetyt avustukset alueittain

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen myöntämät avustukset alueittain.
Huom! Käytä mieluiten selaimia Mozilla Firefox tai Internet Explorer.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 2 200 000 euroa 71 hankkeelle

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 176 000 euroa 21 hankkeelle

Lapin aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 210 000 euroa 15 hankkeelle

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 335 000 euroa 29 hankkeelle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 1 159 000 euroa 53 hankkeelle

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 220 000 euroa 12 hankkeelle

Aluehallintoviraston avustukset liikuntahankkeille

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina lasten ja nuorten toimintaan, kirjastoille sekä liikuntahankkeisiin. Liikuntaan kohdennetuilla avustuksilla tuetaan laajasti suomalaisten liikkumista ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan eri kohderyhmien liikuntaa ja parannetaan liikuntapalvelujen saatavuutta kaikkialla Suomessa.

Liikunnallisen elämäntavan avustukset tukevat paikallisia kehittämishankkeita, joissa edistetään eri ikä- ja väestöryhmiin kuuluvien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia liikunnan keinoin. Erityisesti tavoitteena on kannustaa liikkumaan sellaisia ihmisiä, jotka normaalisti liikkuvat vähän. Avustettavat hankkeet voivat olla suunnattuja yksittäisille kohderyhmille, kuten ikäihmisille, varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille tai työikäisille. Avustuksella voidaan tukea myös esimerkiksi luontoliikunnan tai perheliikunnan hankkeita.

Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen avustuksista.

Lisätietoja:
Etelä Suomen AVI: ylitarkastaja Ilpo Piri, p. 0295 016 559
Itä-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, puh. 0295 016 515
Lapin AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396
Lounais-Suomen AVI: opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, p. 0295 018 077
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822 ja ylitarkastaja Simo Luukkainen, p. 0295 018 824
Pohjois-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

etunimi.sukunimi@avi.fi