Liikkuva opiskelu -ohjelmalle lähes miljoona euroa


Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtakunnallisesti valtionavustusta toisen asteen liikunnan tukemiseen 997 700 euroa. Avustusta myönnettiin 59 koulutuksen järjestäjälle, jotka tarjoavat lukio ja ammatillista opetusta.


Kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Keskeisintä toiminnassa on jokaisen koulutuksen järjestäjän mahdollisuus toteuttaa liikkuvampia opiskelupäiviä omalla tavallaan. Pyrkimyksenä on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä. Liikkuva opiskelu -ohjelma laajentaa peruskoulujen Liikkuva koulu -toiminnan ideaa toiselle asteelle.

 Myönnetyt avustukset

Alue avustus
Etelä-Suomi517 500 €
Itä-Suomi57 100 €
Lappi23 400 €
Lounais-Suomi64 500 €
Länsi- ja Sisä-Suomi192 200 €
Pohjois-Suomi143 000 €
Yhteensä997 700 €

Lisää tietoa Liikkuva opetus -ohjelmasta löytyy sivulta www.liikkuvaopiskelu.fi

Aluehallintovirasto myöntää erilaisia valtionavustuksia

Aluehallintovirasto myöntää vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina erilaisiin nuorten harras-tamiseen ja hyvinvointiin, kirjastojen kehittämiseen sekä liikunnan edistämiseen liittyviin hankkeisiin ja toimintaan. Avustuksia myönnetään muun muassa kunnille ja kuntayhtymille, yhdistyksille, säätiöille, osakeyhtiöille ja muille rekisteröityneille yhteisöille. Avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Valtion talousarviossa päätetään siitä, mihin käyttötarkoituksiin valti-onavustuksia voidaan myöntää.

Lisätietoa
Etelä-Suomi: suunnittelija Jukka Moilanen, puh. 029 501 6686
Itä-Suomi: liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, puh. 029 501 6515
Lappi: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, puh. 029 501 7396
Lounais-Suomi: liikuntatoimentarkastaja Tiina Kaijanen, puh. 029 501 8303
Länsi- ja Sisä-Suomi: liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, puh. 029 501 8822
Pohjois-Suomi: liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, puh. 029 501 7663

etunimi.sukunimi@avi.fi