Liikettä, luovuutta ja teknologiaa – Suomen mallilla luodaan lisää harrastamisen mahdollisuuksia

Suomen malli auttaa jokaista lasta ja nuorta löytämään mieluisan harrastuksen.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtakunnallisesti 6,4 miljoonaa euroa avustusta Suomen mallin pilotin toteuttamiseen. Avustusta myönnettiin 112 kunnalle. Avustusta saaneessa toiminnassa on mukana yli 1 000 koulua ja yli 200 000 oppilasta. Avustuksen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusmahdollisuuksia valitessa on kuultu lasten ja nuorten toiveita harrastussisällöistä.

Suomen mallin harrastustoiminnan lähtökohtana on luoda harrastustoimintaa, joka pohjautuu lasten ja nuorten omiin toiveisiin. Lapset ja nuoret voidaan ottaa myös mukaan sisältöjen suunnitteluun. Kevätlukukaudella 2021 tavoitteena on kerätä kokemuksia ja käytäntöjä, joiden pohjalta Suomen malli voidaan jatkossa vakiinnuttaa pysyväksi toiminnaksi kunnissa.

Lasten ja nuorten kuuleminen toteutettiin monessa kunnassa opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoiman Koululaiskyselyn avulla. Kyselyn perusteella 80 prosentilla lapsista ja nuorista on harrastus. Joka viides lapsi tai nuori on siis vailla harrastusta. Heistä 63 prosenttia haluaisi kuitenkin aloittaa harrastuksen. Suomen mallin tavoitteena on kehittää muun muassa ns. etsivää harrastustoimintaa, joka auttaa löytämään yksilöllisesti mieluisan harrastuksen. Koululaisten suosituimpia harrastustoiveita olivat parkour, kuvataide sekä elokuva- ja animaatio. Kyselyssä oli mukana 76 harrastusvaihtoehtoa.

Lisätietoja Koululaiskyselystä opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

Lasten ja nuorten kuulemisen perusteella erilaisia kerhoja toteutetaan ympäri Suomea. Kerhosisällöt vaihtelevat elokuvakerhosta aina eläintenhoitokerhoon. Myös erilaiset liikuntaan, urheiluun ja luontoon liittyvät teemat olivat suosittuja harrastussisältöjä. Kerhot sijoittuvat koulupäivän yhteyteen ja niiden järjestämisestä vastaa kuntien kanssa yhteistyössä urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt sekä yksityiset toimijat.

Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen

Suomen mallin toteuttamiseen jaettiin yhteensä 6 409 100 euroa. Myönnetyt avustukset jakautuivat seuraavasti:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 2 586 000 euroa 28 hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 500 000 euroa 14 hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 90 000 euroa 5 hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 596 000 euroa 13 hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 1 877 100 euroa 34 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 760 000 euroa 18 hakijalle.

Kaikki myönnetyt avustukset

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kulttuuriyksikön päällikkö Kristian Åbacka, p. 0295 016 537, kristian.abacka@avi.fi

Ylitarkastaja Mari Puhakka, p. 0295 016 560, mari.puhakka@avi.fi

Ylitarkastaja Kristiina Kontiainen, p. 0295 016 538, kristiina.kontiainen@avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Henri Alho, p. 0295 016 517, henri.alho@avi.fi

Lapin aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396, kai-matti.joona@avi.fi

Suunnittelija Susanna Lammassaari, p. 0295 017 383, susanna.lammassaari@avi.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, p. 0295 018 077, lea.karjomaa@avi.fi

Suunnittelija Elli-Noora Rinne, p. 0295 018 085, elli-noora.rinne@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Suunnittelija Emilia Piitulainen, p. 0295 018 848, emilia.piitulainen@avi.fi

Ylitarkastaja Elsa Mantere, p. 0295 018 813, elsa.mantere@avi.fi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, p. 0295 017 552, merja.kummala-mustonen@avi.fi

Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663, ulla.silventoinen@avi.fi

Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja-Stewart, p. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart@avi.fi