Koronavirustilanteen vaikutus valtionavustuksiin

Hyvä valtionavustuksensaaja!

Hallitus teki 16.3.2020 päätöksiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia valtionavustuksilla tuettuun toimintaan. Päätöksen mukaan suljetaan mm. koulut, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat ja kuntouttava työtoiminta. Lisäksi julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Ensivaiheessa hallituksen päätökset ulottuvat 13.4.2020 saakka.

Valtionavustuksen myöntäjä suhtautuu ymmärtäväisesti tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Valtionavustuksensaajia pyydetään arvioimaan valtionavustuksella tuetun toiminnan toteuttamista 13.4.2020 saakka ja mahdollisesti myös sen jälkeen. Mikäli toimijalle myönnetyn valtionavustuksen hyväksyttäviä kustannuksia ei ole syntynyt päätöksessä määriteltyä määrää, on hakijan mahdollista hakea valtionavustukselle käyttöajan pidennystä. Sitä tulee hakea viimeistään yhtä kuukautta ennen käyttöajan päättymistä tai mahdollisimman pian tilanteen selkeytyessä. Mikäli käyttöajan pidennystä ei haeta eikä kustannuksia ole syntynyt riittävästi, on avustuksensaajan syytä varautua palauttamaan valtionavustusta. Mikäli hyväksyttäviä kustannuksia on jo hankkeelle tai toiminnalle syntynyt päätöksessä määritelty määrä ja muilta osin tähän mennessä hanke tai toiminta on toteutettu pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti, voi avustuksensaaja tehdä loppuselvityksen normaalisti valtionavustuksen käytön päätyttyä.

Tässä ohjevideo käyttöajan pidennykseen/käyttötarkoituksen muutokseen: https://dreambroker.com/channel/8b8ij4so/cwwafqn8

ja

loppuselvityksen tekemiseen sähköisessä asioinnissa: https://dreambroker.com/channel/8b8ij4so/zw8mjnlr

Toivomme, että lähetätte avustuksen käyttöön liittyvät kysymykset keskitetysti sähköpostilla, simo.luukkainen@avi.fi. Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia kootaan avi.fi-sivustolle. (http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#Korona)