Korona-avustuksilla lisää tukea ja kohtaavia aikuisia lasten ja nuorten arkeen

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 10,5 miljoonaa euroa avustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön sekä etsivään nuorisotyöhön. Avustuksilla tasoitetaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Avustukset ovat osa hallituksen neljännen talousarvion lisämäärärahaa.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön avustuksella tuetaan nuorisotyön keinoin nuorten koulunkäyntiä koronaepidemian aikana. Avustuksella palkataan nuorisotyöntekijöitä, jotka ovat nuoria varten kouluissa ja oppilaitoksissa. Nuorisotyöntekijät tukevat nuorten oppimista, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta yhteistyössä koulun muun kasvatushenkilöstön kanssa. Toiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, vahvistaa heidän elämäntaitojaan sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Etsivän nuorisotyön lisäavustuksella palkataan uusia etsiviä nuorisotyöntekijöitä. Heidän tehtävänään on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori sekä auttaa hänet tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin. Etsivä nuorisotyö tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Työ perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Myönnettyjen lisäavustusten lisäksi etsivään nuorisotyöhön myönnetään vuosittain avustusta. Tämän vuoden hakuaika on 10.11.–15.12.2020.

Lisäksi jo vuonna 2020 etsivän nuorisotyön avustusta saaneiden toimijoiden avustussummaa korotettiin. Yhden henkilötyövuoden avustettava summa oli aikaisemmin 25 000 euroa. Korotuksen jälkeen avustus yhtä henkilötyövuotta kohden on 30 000 euroa. Tämä korotus tehtiin toimijoille ilman erillistä hakua ja avustuksia korotettiin lähes 2,5 miljoonalla eurolla.

Korona-aika on aiheuttanut haasteita monille nuorille

Koronaepidemia on tuonut nuorten elämään huolia ja stressiä. Näitä vaikutuksia on selvitetty useilla kyselyillä. Kyselyistä selviää, että korona on pahentanut jo olemassa olevia nuorten ongelmia. Esimerkiksi stressin lisääntyminen näkyi erityisesti työttömissä nuorissa. Toisaalta kaikkien nuorten tilanne ei ole heikentynyt koronaepidemian aikana.

Lisätietoja Demin, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin, Väestöliiton, Pelastakaa Lapset ry:n ja Nuorten mielenterveysseura Yeesin (2020) kyselystä  ja Valtion nuorisoneuvoston ja Tilastokeskuksen (2020) kyselystä.

Erityisavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön jaettiin yhteensä 6 530 000 euroa. Avustusta koulunuorisotyöhön haettiin aluehallintovirastoilta yli 33 miljoonaa. Myönnetyt avustukset jakautuivat seuraavasti:

Avustukset yhteensä: 6 530 000 euroa 114 hakijalle.

Erityisavustus uuden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen

Myönnetyt avustukset käytetään etsivän nuorisotyön ammattilaisten palkkauskuluihin. Avustussumma yhtä henkilötyövuotta kohden on 30 000 euroa. Nyt myönnetyllä avustussummalla katetaan kaikkiaan 51 henkilötyövuotta. Avustukset jakautuivat seuraavasti:

Avustukset yhteensä: 1 500 000 euroa 43 hakijalle.

Lisätietoja:

Etelä Suomen aluehallintovirasto:

Erityisavustukset uuden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen: ylitarkastaja Tiina Mattila, p. 0295 016 555

Erityisavustukset kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön: suunnittelija Kaija Blom, p. 0295 016 265, suunnittelija Kati Myyryläinen, p. 0295 016 446, ylitarkastaja Mari Puhakka, p. 0295 016 560,

Itä-Suomen aluehallintovirasto: nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, p. 0295 016 514

Lapin aluehallintovirasto: nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, p. 0295 017 393

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: nuorisotoimen ylitarkastaja Linda Mård, p. 0295 018 827

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, p. 0295 018 819 ja nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, p. 0295 018 051

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017652

etunimi.sukunimi@avi.fi