Kirjastot tukevat erilaisia lukijoita ja vahvistavat kumppanuuksia – kehittämishankkeisiin 1,9 miljoonaa euroa


Kirjastojen kehittämisavustuksilla tuetaan kirjastojen muuttuvaa toimintaa ympäri Suomea. Avustusten tavoitteena on edistää etenkin palvelujen saatavuutta ja monipuolista lukuharrastusta.


Aluehallintovirastot ovat myöntäneet kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen avustuksia 1 961 900 euroa 97 hankkeelle. Hankkeissa edistetään lukuharrastusta, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista ja kehitetään kirjastoja aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden toimijoina. Avustuksilla luodaan kirjastoille uusia toimintamalleja palvelujen vaikuttavuuteen ja saatavuuteen.

Kehittämistä yhteistyössä kumppanien kanssa

Kumppanuus on keskeistä monessa avustusta saaneessa hankkeessa. Mäntyharjun kirjaston hankkeessa Kirjastosta elämys-, oppimis- ja asiointikeskus suunnitellaan ja kokeillaanasiakkaiden tarpeisiin perustuvia avoimia käyttäjäympäristöjä. Kehittäjäkumppanit sitoutetaan osallistumaan palvelujen ja tapahtumien tuottamiseen. Uusi toimintatapa kunnan toimijoiden kanssa tekee myös kirjastosta vastuullisemman ja aktiivisemman paikallisten toimijan. Kirjastopalvelut profiloituvat paremmin osaksi kuntien hyvinvointipalveluja.

Lahti puolestaan edistää asukaslähtöistä toimintaa ja vuoropuhelua lähikirjastoissaan. Kumppanien kanssa lisätään kirjastotilojen käyttöä ja toimijoiden aktiivisuutta. Päämääränä on lähikirjasto, joka huomioi asukasryhmät tasa-arvoisesti ja jonne kaikki kuntalaiset tuntevat olevansa tervetulleita.

Pihtiputaan kirjaston hankkeessa Kaveria ei jätetä! – kirjastokummi Wiitaunionin hyvinvointipalveluja välittämässä kehitetään myös uutta toimintakonseptia, jossa luodaan siltaa sukupolvien välille ja pidetään huolta syrjäytymisvaarassa olevista. Kummitoiminta tukee ikäihmisten hyvinvointia ja vähentää työllistämispalvelujen asiakkaiden syrjäytymistä. Hankkeen myötä kirjastopalvelujen rooli paikallisyhteisössä ja kuntien hyvinvointipalveluissa tulee paremmin esille.

Tukea tarvitsevia lukijoita kaikissa ikäryhmissä

Monipuoliset lukutaidot ovat avain jatkuvaan oppimiseen ja täysivaltaiseen kansalaisuuteen. Avoin luotettava tieto ja lähdekriittisyys luovat edellytyksiä toimia digitaalisessa yhteiskunnassa. Tänä vuonna lukemisen edistämiseen tähtäävissä hankkeissa tuetaan erityistä tukea tarvitsevia lukijoita. Tukea tarvitsevat niin lapset ja nuoret kuin aikuisetkin.

Esimerkiksi Rauman kirjaston hanke Kielitietoinen kirjasto – Lukitukea tarvitsevien oppilaiden lukijuuden ja osallisuuden edistäminen on tarkoitettu suomen kielen oppijoille ja heikoille lukijoille sekä heidän perheilleen.

Kuopion kirjaston hankkeessa Lukukirjo kohderyhmänä ovat lapset. Hankkeessa kehitetään lukemista tukevia rakenteita sekä innostaa erityisesti lapsia, joilla on lukuvaikeuksia tai kielellisiä vaikeuksia. Kirjaston henkilökunta tuottaa lukudiplomit, jotka huomioivat myös eniten tukea tarvitsevat lukijat. Lukudiplomit sisältävät monipuolisia ja eritasoisia aineistoja (mm. äänikirjat, selkokirjat, e-kirjat ja e-äänikirjat, elokuvat).

Myös aikuisilla voi olla heikko lukutaito. Kirjaston on perinteisesti ollut vaikea tavoittaa niitä aikuisia, jotka eivät koe kirjaston olevan heitä varten. Tähän tarpeeseen vastaa Oulun kaupunginkirjaston hanke Minun kirjastoni – yhdessä enemmän. Tavoitteena on vahvistaa aikuisten lukutaitoa ja ehkäistä syrjäytymistä. Kohderyhmä on kirjastoa käyttämättömät nuoret aikuiset ja aikuiset, joiden lukutaito on heikko.

Vaasan kirjaston hanke Lukeminen sujuu – arki sujuu edistää nuorten aikuisten ja aikuisten lukutaitoa ja lukuharrastusta ja siten arjen mielekkyyttä. Kohderyhmiä ovat mielenterveyskuntoutujat, kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämispalvelujen asiakkaat sekä oikeuspsykiatrisen sairaalan potilaat. Yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeessa pyritään tavoittamaan asiakkaita, joiden arjessa selviytymisessä on haasteita heikon lukutaidon ja digivalmiuksien takia.

Myönnetyt avustukset alueittain

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen alueillaan myöntämät avustukset:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 495 500 euroa 21 hankkeelle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 277 200 euroa 15 hankkeelle.

Lapin aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 133 000 euroa 5 hankkeelle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 235 600 euroa 14 hankkeelle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 602 600 euroa 33 hankkeelle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 218 000 euroa 10 hankkeelle.

Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen avustuksista.

Lisätietoja:

Etelä-Suomi: ylitarkastaja Kristiina Kontiainen, p. 0295 016 538, suunnittelija Raija Valtonen, p. 0295 016 567

Itä-Suomi: kirjastotoimen ylitarkastaja Eeva Hiltunen, p. 0295 016 513 (tavoitettavissa 31.3.2021 alkaen), suunnittelija Virpi Launonen, p. 0295 016 845

Lappi: kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki, p. 0295 017 066

Lounais-Suomi: kirjastotoimen ylitarkastaja Päivi Almgren, p. 0295 018 300

Länsi- ja Sisä-Suomi: kirjastotoimen ylitarkastaja Anneli Ketonen, p. 0295 018 818, kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki, p. 0295 018 843

Pohjois-Suomi: kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, p. 0295 017 552

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet: sivistystoimen ylitarkastaja Susanne Ahlroth, p. 0295 018 762

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi