Kirjastojen demokratiatyö jatkuu ja laajenee kokeilujen oppien vauhdittamana

Aluehallintovirastot jatkavat kirjastojen demokratiatyön kehittämistä Sitran ja kokeilukirjastojen kehittämien mallien pohjalta. Eduskunnan myöntämä rahoitus kirjastojen demokratiatyön jatkokehittämiseen ja laajentamiseen tulee haettavaksi kaikille Suomen yleisille kirjastoille ylimääräisenä valtionavustuksena syksyllä 2021.

Sitran vuonna 2020 käynnistämän ja rahoittaman Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankekokonaisuuden työn tulokset ja niiden jatkokehittäminen siirtyvät kesäkuussa aluehallintoviraston kirjastotoimen haltuun. Aluehallintovirastot vastaavat syksyllä haettavaksi tulevan valtionavustuksen jakamisesta yleisten kirjastojen demokratiatyöhön. Eduskunta päätti viime joulukuussa miljoonan euron määrärahasta kirjastojen demokratiatyön edistämiseen tälle vuodelle (Sitran uutinen 22.12.2020).

Vuosien 2020 ja 2021 aikana kirjastot eri puolilla Suomea ovat kehittäneet toimintamalleja, joiden avulla kirjastot voivat toimia osallistumisen, kohtaamisten ja turvallisen keskustelun alustoina. Kehitystyön avulla niin kunnallista, valtakunnallista kuin EU-tason päätöksentekoa on haluttu tuoda lähemmäs ihmisiä. Mukana kokeiluissa olivat Oulun, Turun, Pietarsaaren, Imatran, Inarin ja Mäntyharjun kirjastot. Kokeilujen tavoitteena on ollut tehdä kirjastoista suomalaisille tuttuja ja luontevia kansanvallan foorumeita.

”Kirjastoissa tehdyt kokeilut ja niissä kehitetyt kohtaamisen konseptit osoittivat käytännössä, että uudenlaisille osallistumisen ja keskustelun muodoille on tarvetta niin kansalaisten kuin päättäjienkin näkökulmasta. Kirjastoammattilaisille konseptit antavat uusia ideoita ja malleja toteuttaa kirjastojen lakisääteistä tehtävää aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian edistäjänä ”, sanoo hankkeesta Sitrassa vastannut hankekoordinaattori Nelli Auriola.

Kokeilujen opit ja kokemukset on koottu kesäkuussa 2021 julkistettuun käsikirjaan Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita, joka on vapaasti kaikkien kirjastojen hyödynnettävissä.

Tavoitteena moninkertaistaa kirjastojen tekemän demokratiatyön määrä

Aluehallintovirastojen mukaan kirjastot edistävät jo nykyisellään kirjastolain mukaisesti aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Uusi avustusmuoto syventää jo tehtyä työtä sekä mahdollistaa uusien näkökulmien esiin tuomisen.

”Sitra on tuonut kirjastojen demokratiatyön edistämiseen uudenlaisen näkökulman, jota aluehallintovirasto pääsee avustuksilla levittämään. Lisäksi kirjastotoimi panostaa hakijoiden osaamisen kehittämiseen järjestämällä uudenlaisia kiihdyttämö-tilaisuuksia, koulutuksia sekä informaatio-ohjausta. Tavoitteena on moninkertaistaa demokratiaa edistävän toiminnan määrää kirjastoissa. Toivottavasti rahoitukselle saadaan pysyvyyttä tulevaisuudessa”, sanoo kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Launosen mukaan kirjastot ovat kaikille avoin ja neutraali tila ja Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankkeen puitteissa kehitetyt toimintamallit tulevat tukemaan turvallista vuoropuhelua eri tahojen kesken.

”Yksi aluehallintovirastojen kirjastotoimen keskeisistä tehtävistä on jakaa valtioavustuksia, ja avustuskäytäntöjä on kehitetty viime vuosien aikana. Tällä hakukierroksella testataan ensimmäistä kertaa kiihdyttämö-tilaisuuksia, joissa hakijat pääsevät yhdessä kehittämään ja jalostamaan avustushaun ideoita ” Launonen sanoo.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM) nähdään tärkeänä, että Sitran toteuttama hanke ja sen myötä kirjastoille saatu lisärahoitus tekevät kirjastojen demokratiatyöstä entistä monipuolisempaa ja kansalaisille entistä konkreettisempaa. Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen OKM:stä sanoo, että kirjastot ja demokratiat elävät vapaudesta sanoa, ajatella ja ottaa kantaa.

”Kirjastoille on syksyllä tarjolla erillistä hankerahoitusta kirjastolain mukaisenyhteiskunnallisen ja osallistavan tehtävän toteuttamiseen, mutta riippumatta hankerahoituksesta kirjastoille on jo nyt tarjolla hankkeessa testattuja uusia demokratiatyön toimintamalleja. Kannustankin kaikkia kirjastoja aktiivisesti kokeilemaan ja ottamaan käyttöön omaan toimintaympäristöönsä parhaiten sopivia työkaluja ja jalostamaan niitä tarpeen mukaan myös eteenpäin”, Aaltonen sanoo.

Kirjastoista Kansanvallan foorumeita -hanke oli osa Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektia, jonka tavoitteena on ollut tukea suomalaisen Kansanvallan rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista. Kolmivuotinen Kansanvallan peruskorjaus -projekti päättyy kesäkuussa 2021. Lisätietoa ylimääräisen valtionavustuksen hakemisesta löydät osoitteesta www.aviavustukset.fi

Lisätiedot:

Virpi Launonen, ylitarkastaja, aluehallintovirastojen kirjastotoimi, virpi.launonen@avi.fi, puh. 0295 016 845

Nelli Auriola, projektikoordinaattori, Sitra, nelli.auriola@sitra.fi, puh. 02 94618 382
Elina Eerola, asiantuntija, Sitra, elina.eerola@sitra.fi, puh. 0294 618 258