Etsivään nuorisotyöhön 15 miljoonaa euroa

Aluehallintovirastojen myöntämillä avustuksilla palkataan kuntiin etsivän nuorisotyön ammattilaisia. Nuorille toiminta on vapaaehtoista, ja he voivat ottaa etsivään nuorisotyöhön yhteyttä monissa arjen kysymyksissä.

Aluehallintovirastot ovat tänä vuonna myöntäneet yhteensä noin 15,3 miljoonaa euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön. Avustusta myönnettiin yhteensä 232 hakijalle. Myönnetyt avustukset käytetään etsivän nuorisotyön ammattilaisten palkkauskuluihin. Avustussumma yhtä henkilötyövuotta kohden on 30 000 euroa. Nyt myönnetyllä avustussummalla katetaan kaikkiaan yli 500 henkilötyövuotta. Nuorelle apua yksityiselämään ja viralliseen asiointiin

Nuorelle apua yksityiselämään ja viralliseen asiointiin

Etsivä nuorisotyö tukee nuorta joustavasti erilaisissa ympäristöissä. Toiminnan kulmakivenä on sen vapaaehtoisuus nuorelle itselleen. Etsivän nuorisotyön aluekoordinaattorien mukaan asiakkaina olevat nuoret kaipaavat usein apua virallisten asioiden ja velvollisuuksien hoitoon. Etsivä nuorisotyötekijä voi osaltaan auttaa työllistymisessä ja oppivelvollisuuden suorittamisessa, mutta ei tee näihin liittyviä lakisääteisiä suunnitelmia tai tehtäviä.

Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari mittaa etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan vaikutuksia. Niin ikään Sovarin vuoden 2020 tuloksista käy ilmi, että nuoret toivovat etsiviltä nuorisotyöntekijöiltä apua virastoasiointiin, opiskeluun ja työnhakuun sekä yleistä keskustelutukea. Nuori voi kokea saamansa tuen kokonaisvaltaiseksi, eikä kyse ole pelkästään asioiden hoitamisesta:

”Etsivän nuorisotyön avulla asioitani on hoidettu paljon eteenpäin. Yksinäni olisin tuskin saanut minkäänlaista muutosta aikaseksi. Tukea on saanut niin yksityiselämän ongelmiin kuin virallisten tahojenkin asioihin. On huippua, ettei etsivän työt rajoitu pelkästään työkkärin tai kelan hakemusten täyttämiseen nuoren kanssa, vaan se on paljon, paljon muutakin.” (Lähde: Sovari 2020 -kyselyn tulokset, Into ry.)

Uusi yhteydenottojärjestelmä työn tueksi

Pian etsivään nuorisotyöhön voi tehdä yhteydenottopyynnön uuden tietoturvallisen järjestelmän kautta. Lisäksi etsivään nuorisotyöhön saa edelleen yhteyden nykyisin käytössä olevin keinoin, kuten puhelimitse. Syksyllä 2021 käyttöön tulevalla järjestelmällä viranomainen, nuori itse tai nuoren kanssa toimiva taho voi pyytää, että etsivästä nuorisotyöstä otetaan yhteyttä nuoreen. Pyyntö ohjautuu nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön, joka ottaa nuoreen yhteyttä mahdollisimman pian.

Yhteydenottojärjestelmän tavoitteena on erityisesti tehostaa viranomaisten välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa niin, että se on myös tietoturvallista. Viranomainen voi välittää etsivälle nuorisotyölle nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, ei muita tietoja. Samalla viranomaisen on kerrottava nuorelle yhteydenottopyynnön tekemisestä.

Myönnetyt avustukset alueittain

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen alueillaan myöntämät avustukset:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 4 927 300 euroa 50 hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 2 055 613 euroa 41 hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto,: Avustusta myönnettiin 901 500 euroa 20 hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 1 670 000 euroa 37 hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 4 260 000 euroa 62 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 1 500 000 euroa 22 hakijalle.

Etsivän nuorisotyön avustukset

Avustusten tarkoituksena on vähentää nuorten syrjäytymistä. Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan tuen tarpeessa oleva nuoren ja auttamaan hänet tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin. Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille suunnattua erityisnuorisotyötä, joka perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kunnat järjestävät etsivää nuorisotyötä, ja toiminta kattaa lähes koko Suomen.

Aluehallintovirastot myöntävät avustuksia myös mm. nuorten työpajatoimintaan, nuorisoalan kehittämiseen sekä lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen avustuksista.

Lisätietoja:

Etelä-Suomi: ylitarkastaja Tiina Mattila, p. 0295 016 555

Itä-Suomi: nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, p. 0295 016 514

Lappi: nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, p. 0295 017 393

Lounais-Suomi: nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, p. 0295 018 051

Länsi- ja Sisä-Suomi: nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, p. 0295 018 819 ja nuorisotoimen ylitarkastaja Annika Palola, p. 0295 018 817

Pohjois-Suomi: nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017652

etunimi.sukunimi@avi.fi