Erityisavustukset kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseksi

Avustus on tarkoitettu kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen.

Avustusta voivat hakea kunnat ja sellaiset oikeuskelpoiset yhteisöt, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan kanssa kunnan alueella toteutettavasta nuorisotyöstä tai avustettavan toiminnan toteuttamisesta.

Hakuaika alkaa 6.9.2022 ja päättyy 11.10.2022 klo 16:15.

Avustuksina voidaan myöntää enintään 7 000 000 euroa, joka osoitetaan vuoden 2022 toisesta lisätalousarviosta. Päätökset hakemuksiin pyritään tekemään vuoden 2022 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Hakuilmoitus ja -ohje (2022)