Aluehallintovirastot myönsivät kirjastojen lukutaitotyöhön yli 600 000 euroa

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet erityisavustuksia yleisten kirjastojen lukutaitotyön vahvistamiseen yhteensä 647 700 euroa 36 eri hankkeelle. Hankkeilla kehitetään yleisten kirjastojen palveluja ja toimintamuotoja lukemisen ja lukutaitojen vahvistamiseksi.  

Avustusten tavoitteena on tukea kirjastoja lukemisen ja monipuolisten lukutaitojen edistämisessä. Yksi kirjastojen tärkeimmistä perustehtävistä on edistää lukutaitoa. Tavoitteena on myös vahvistaa kirjastojen roolia lukutaitojen edistämisessä sekä lisätä kirjastojen näkyvyyttä, merkittävyyttä ja vaikuttavuutta erilaisten lukutaitojen edistämisessä. Lukutaitojen kehittämisen taustalla on erityisesti viime vuonna valmistunut Kansallinen lukutaitostrategia 2030. 

Kirjastot tarttuivat erittäin hyvin mahdollisuuteen saada avustusta lukutaitotyöhön. Aluehallintovirastot saivat yhteensä 60 hakemusta, joissa avustusta haettiin yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa. Tämä tarkoitti, että moni hakija jäi hyvästä hakemuksesta huolimatta ilman avustusta tai joutui tyytymään haettua huomattavasti pienempään avustussummaan.  

  • Haluamme kiittää yleisiä kirjastoja runsaslukuisista hyvistä hakemuksista ja halusta edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 tavoitteita. Määrärahan rajallisuuden vuoksi jouduimme karsimaan myös hyvistä hakemuksista kaikkien aluehallintovirastojen alueilla, mutta saimme kuitenkin rahoitettua monipuolisesti erinomaisia hankkeita, summaa kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen.  

Avustusta saaneet hankkeet erittäin monipuolisia 

Kirjastojen hankkeissa toteutuvat ennakkoluulottomat kokeilut edistää lukutaitoja kirjastojen kesken sekä uusien yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. perhekeskus, työllisyyspalvelut, apteekki). Kirjastojen välistä uutta yhteistyötä lukutaidon edistämiseen viritellään mm. Maalahden hankkeessa. 

Pääosa hankkeista on kohdennettu tiettyyn kohderyhmään paikallisen tarpeen mukaisesti. Hankkeissa on edustettuina ikäryhmiä vauvasta vaariin. Moni kirjasto edistää lasten ja nuorten lukemista jo todella hyvin, mutta myös katvealueita löytyy. Vaasan hankkeessa edistetään erityisesti maahanmuuttajalasten ja -nuorten lukutaitoa. Ammattikoululaiset ovat kohderyhmänä Kajaaniin ja Porin hankkeissa ja lukiolaiset Kokkolassa. Tärkeää on lukutaitojen edistämisen ohella löytää myös lukemisen ilo. 

Lukutaito on jatkuvaa, elinikäistä oppimista ja lukutaidon harjoittamista. Osa kirjastoista pyrkii hankkeissaan tavoittamaan erityisesti aikuisia, jotka eivät käytä kirjastoa ja harrastavat vain vähän lukemista. Niinpä kohderyhminä ovat mm. työllisyyspalvelujen asiakkaat (Kuhmo), maahanmuuttajat (Lohja, Raisio) tai sosiaalipalvelujen asiakkaat (Nurmijärvi). Turussa halutaan tarjota lukutukea ja lukemisen iloa heikosti lukeville aikuisille. 

Ikäihmiset ovat kohderyhmänä Iisalmen, Kouvolan ja Seinäjoen hankkeissa. Monilukutaitoon sisältyy myös mediakriittisyys ja digitaidot.  

Vaikka lukemisen ja lukutaitojen edistäminen on kirjastojen perinteinen perustehtävä, kaikki kirjastot eivät ole tehtävässä samalla tasolla. Monissa kirjastoissa on vielä tarvetta kehittää kirjaston ja koulujen tai varhaiskasvatuksen yhteistyötä. Kun yhteistyö on kirjattu opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaan ja rakennettu lapselle ja nuorelle lukemisen ja kirjastonkäytön polku, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo lukemisen edistämisessä toteutuvat. Myös tätä yhteistyötä kehitetään avustetuissa hankkeissa.   

Kansallisen lukutaitostrategian 2030 mukaan lukeva elämäntapa on tasa-arvon, sivistyksen ja hyvinvoinnin perusta. Lukutaitostrategian arvot ovat sivistys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä hyvinvointi. Lukeminen ja lukutaito edistävät osallisuutta kulttuuriin ja yhteiskuntaan, luovat turvallisuutta ja vahvistavat demokratiaa. 

Lisätietoa Kansallisesta lukutaitostrategiasta 2030 Opetushallituksen sivuilla: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kansallinen-lukutaitostrategia-2030  

Myönnetyt avustukset alueittain 

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen alueillaan myöntämät avustukset: 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Avustusta myönnettiin 222 700 euroa 13 hankkeelle. 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 

Avustusta myönnettiin 60 000 euroa 4 hankkeelle. 

Lapin aluehallintovirasto 

Avustusta myönnettiin 83 000 euroa 3 hankkeelle. 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

Avustusta myönnettiin 84 500 euroa 5 hankkeelle. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Avustusta myönnettiin 156 000 euroa 8 hankkeelle. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Avustusta myönnettiin 41 500 euroa 3 hankkeelle. 

Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen avustuksista. 

Lisätietoja: 

Etelä-Suomi: 

Kristiina Kontiainen, puh. 0295 016 538  
Marko Ojala, puh. 0295 016 175  

Itä-Suomi: 

Virpi Launonen, puh. 0295 016 845  

Lappi: 

Satu Ihanamäki, puh. 0295 017 395 

Lounais-Suomi: 

Päivi Almgren, puh. 0295 018 300  
Anu Ojaranta, puh. 0295 018 302  

Länsi- ja Sisä-Suomi: 

Mika Mustikkamäki, puh. 0295 018 843  
Jonna Toukonen, puh. 0295 018 222 

Pohjois-Suomi: 

Merja Kummala-Mustonen, puh. 0295 017 552  

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet: 

Susanne Ahlroth, puh. 0295 018 762  

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi