Specialunderstöd för stärkande av ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter

Understödet är avsett för att stärka ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter.

Understöd kan sökas av kommuner och sådana sammanslutningar som har rättsförmåga och ett gällande avtal med en kommun om bedrivande av ungdomsarbete inom kommunens område eller om genomförande av den verksamhet som får understöd.

Ansökningstiden börjar den 6 september 2022 och slutar den 11 oktober 2022 kl. 16.15.

För understöden kan användas högst 7 000 000 euro, vilket anvisas ur den andra tilläggsbudgeten för 2022. Avsikten är att besluten ska fattas före utgången av 2022. De sökande underrättas skriftligen om besluten. Utlysning av understöd/anvisning, pdf (2022)