Nio miljoner euro för idrottsanläggningar runt om i Finland

Regionförvaltningsverket beviljade att stort antal projekt understöd med vilka man stöder finländarnas möjligheter till fysiska aktiviteter.

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om statsunderstöd för bygge av idrottsanläggningar för året 2021. Nationellt beviljades 117 projekt cirka 9 miljoner euro i understöd. Med understöden för bygge av idrottsanläggningar bygger man nya och reparerar befintliga idrottsanläggningar.

Understöden för bygge av idrottsanläggningar gagnar finländare i alla åldrar. Med understöden stöder man idrottsanläggningar som är gratis och tillgängliga för alla. Idrottsanläggningar och -områden som beviljades understöd stöder daglig och självständig motion. Understöden gör det dessutom möjligt att prova nya grenar i det egna närområdet.

Beviljade understöd efter region

År 2021 beviljades totalt 9 268 441 euro i understöd för bygge av idrottsanläggningar. Bakom länkarna ser du beviljade understöd i respektive region:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Understöd på totalt 3 950 000 euro beviljades 43 projekt.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: Understöd på totalt 1 002 000 euro beviljades 13 projekt.

Regionförvaltningsverket i Lappland: Understöd på totalt 550 000 euro beviljades 12 projekt.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: Understöd på totalt 936 441 euro beviljades 14 projekt.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Understöd på totalt 2 250 000 euro beviljades 30 projekt.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Understöd på totalt 600 000 euro beviljades 8 projekt.

Regionförvaltningsverkets understöd för fysiska aktiviteter

Regionförvaltningsverken beviljar årligen över 50 miljoner euro i statsunderstöd till barn- och ungdomsverksamhet, biblioteken och motion. Understöden till olika motionsprojekt bidrar till att öka olika målgruppers fysiska aktivitet och välmående. Genom understöden förbättras även tillgången till idrottstjänster överallt i Finland.

Med understöden för bygge av idrottsanläggningar främjas i synnerhet bygge och reparation av idrottsanläggningar som kan användas av stora användargrupper. Regionförvaltningsverket beviljar understöd för idrottsanläggningsprojekt vars budgeterade kostnader är högst 700 000 euro (moms 0 %).

Statsunderstöd för bygge av idrottsanläggningar kan sökas av regionförvaltningsverket före utgången av året innan bygget börjar. Understödet år 2022 kan sökas i slutet av året 2021 i regionförvaltningens e-tjänst.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: överinspektör Marjo Forsman-Mäkelä, tfn 0295 016556 och överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: planerare Lauriina Aninko-Takkunen, tfn 0295 016 840

Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Marie Rautio-Sipilä, tfn 0295 018 069

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör för Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017663

fornamn.efternamn@rfv.fi