Infotillfälle gällande specialunderstöd för stärkande och utvecklande av ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter

Tänker ni ansöka om understöd för stärkande och utvecklande av ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter? Understödet kan sökas av kommuner och sammanslutningar som har ett gällande avtal med kommunen om ungdomsarbete som genomförs på kommunens område eller om genomförande av verksamhet som understöds. Infotillfället ordnas av kompetenscentret Nuoska i samarbete med regionförvaltningsverken.  

Infotillfälle på distans 28.8. kl 9.00 -11.00

kl 9-10          Miksi nuorisotyötä kouluihin? – osaamiskeskus Nuoska vastaa (taltur på finska)

kl 10-11      Infotillfällen RFV-vis, vid vilka det är möjligt att ställa frågor och diskutera idéer. Om ni önskar delta i det svenskspråkiga tillfället (gemensamt för alla RFV), välj Svenska enheten i anmälningsblanketten nedan.  

Understödets ansökningsanvisning

Svenskspråkiga presentation