Chatten råder sökande ända till den 31 december

Du kan ställa frågor om understöden i regionförvaltningsverkets chatt på webbsidan.

Chatten är öppen:

Understöd Ansökningstid Chatten är öppen
Utveckla biblioteksverksamheten 26.10.-30.11. 23.-30.11.
Motionsinriktad livsstil 26.10.-30.11. 24.-30.11.
Byggande av idrottsanläggning 25.11.-31.12. 21.-23.12. och 28.-31.12.
Specialunderstöd till kommuner för genomförande av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 3.11.-2.12. 24.11.-2.12.
Uppsökande ungdomsarbete 10.11.-15.12. 9.-15.12.
Lasten ja nuorten paikallinen paikallinen
harrastustoiminta
10.11.-15.12. 9.-15.12.
Nuorten työpajatoiminta 10.11.-15.12. 9.-15.12.
Nuorisoalan alueellinen ja paikallinen
kehittäminen
7.1.-13.11.