Koronavirustilanteeseen liittyvä erityisavustushaku nuorten työpajatoimintaan

Avustusta voivat hakea valtionapukelpoisiksi 31.12.2019 mennessä hyväksytyt nuorten työpajatoiminnan järjestäjät.

Avustusta voidaan hakea koronavirusepidemiasta aiheutuviin nuorten työpajatoiminnan lisäkustannuksiin ja talouden alijäämään, jotka aiheutuvat hakijan toimintaan maalis-toukokuussa 2020.

Avustuksella voidaan kattaa 100 % kokonaiskustannuksista.

Haku alkaa 30.4.2020 ja päättyy 22.5.2020 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 1 500 000 euroa, edellyttäen että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahan. Päätökset pyritään tekemään 12.6.2020 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.