Kaukolainaus sujuvammaksi ja varastosta löysät pois

Yleinen kirjasto toimii ja kehittää toimintaansa yhteistyössä muiden yleisten kirjastojen, Kansalliskirjaston, Varastokirjaston, Näkövammaisten kirjaston sekä muiden korkeakoulukirjastojen, oppilaitoskirjastojen ja erikoiskirjastojen kanssa.

Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, 11 §

Kappas vain, noinkos se menikin? Emme ole säilyttävä kirjasto ja meillä on suorastaan velvoite tehdä yhteistyötä muiden kirjastojen kanssa. Voisimmeko siis karsia omaa varastoamme ja luottaa kansainvälisesti ainutlaatuisen Varastokirjastomme kokoelmiin? Tieteellisillä kirjastoilla oli aikanaan Voyager-järjestelmän Universal Borrowing -toiminto Varastokirjastosta tilaamiseen. Ehkäpä vastaavanlainen ratkaisu toimisi myös meillä. Uskaltaisimmeko me jopa ihan itse lähteä sitä edistämään?

Jyväskylän kaupunginkirjasto haki vuonna hankerahoitusta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta ja iloksemme saimme sen keväällä 2020. Meillä toteutettiin vuosina 2020-2021 hanke nimeltä ”Shokkiuutinen! Harvinainen kirja löytyi kirjastosta”. Sen tavoitteeksi määriteltiin kehittää asiakastoiminen kaukolainatilaus Kuopion Varastokirjaston kokoelmiin sekä kehittää ja suunnata uudelleen Jyväskylän kaupungin kirjastopalveluiden omaa varastointia.

Nämä kaksi ”tutkimuslinjaa” olivat melko erillisiä, mutta eivät täysin irrallisia. Asiakastoiminen kaukolainaus madaltaa asiakkaiden kynnystä tehdä kaukolainapyyntö Varastokirjaston aineistoon. Se taas käy hyvin yhteen sen kanssa, että me lähetämme poistetut niteet Varastokirjastoon, jos vastaavaa nidettä ei ennestään siellä ole.

Projektissa Finna-toimiston kanssa yhteistyössä kehitetty, asiakkaiden omat tilaukset mahdollistava Varastokirjastolomake on nyt otettavissa käyttöön kaikissa Finna-verkkokirjastoalustaa käyttävissä kirjastoissa. Toimintoa on testattu syksyllä 2021 ja otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa. Varastokirjastovälilehti paitsi helpottaa kaukolainan tekemistä, myös tuo kaukolainaamisen mahdollisuuden paljon entistä paremmin asiakkaiden tietoisuuteen. Tärkeä osatekijä tässä koko konseptissa on kaukolainojen maksuttomuus: Jyväskylän kaupunginkirjastossa kirjastolakia on tulkittu niin, että asiakkailta ei peritä kaukolainamaksua, jos lähettävä kirjasto ei maksua vaadi.

Samassa yhteydessä Keski-kirjastot hankkivat kirjastojärjestelmään Kaukopalvelu-lisäosan, joka helpottaa kaukolainojen käsittelyä. Asiakasnäkökulmasta tämä tuo monta parannusta: kaukolainat näkyvät asiakkaan omissa lainoissa verkkokirjastossa ja kaukolainat voi lainata lainausautomaatilla, eli ne voi käydä hakemassa kirjastosta vaikka omatoimiaikaan. Tämä koskee kaikkia kaukolainoja, ei ainoastaan Varastokirjastosta tulevia.

Shokkiuutinen-hankkeen yhtenä lopputuloksena on päätös pienentää Jyväskylän kaupunginkirjaston omaa varastoa huomattavasti. Varastossa on yli 140 000 nidettä, joista noin 70 000 ei ole käynyt kertaakaan lainassa nykyisen kirjastojärjestelmän aikaan (syksystä 2013 eteenpäin eli yli kahdeksaan vuoteen). Tällainen harvemmin kaivattu aineisto voi yhtä hyvin olla Varastokirjastossa, sillä sieltä asiakas saa sen käsiinsä lähes yhtä helposti ja nopeasti kuin mistä tahansa Keski-kirjaston toimipisteestä. Kellarivarastossamme oleva nide on asiakkaalta piilossa, joten siinäkin mielessä se voi yhtä hyvin olla Kuopiossa.

Kokoelmanhoidossamme annamme jatkossa entistä enemmän painoarvoa lainadatalle. Jos varastonide ei ole käynyt viiden vuoden aikana kertaakaan lainassa, se on jo painava poistokriteeri. Jos joku teos on kulttuurisesti merkittävä, sen luulisi Jyväskylän kokoisessa yliopistokaupungissa käyvän lainassa vähintään kerran viiden vuoden aikana. Näin vähennämme hankalaksi koettua kulttuurisen merkittävyyden arviointia. Tietenkin jokaisen poiston yhteydessä käytetään ammattimaista harkintaa, ei pelkkää poistolistaa. Poistot tehdään joka tapauksessa vastuullisesti, eli varmistetaan vastaavan niteen tai tietosisällön saatavuus jatkossakin.

On hyvin todennäköistä, että meillä ei jatkossa ole edes mahdollisuutta pitää entisen kokoista varastokokoelmaa Jyväskylän keskustassa. Jyväskylässä etsitään kulttuurilaitoksille yhteisiä tilaratkaisuja ja toimintatapoja. Varaston pienentäminen hallitusti on monen vuoden mittainen urakka, joten se kannattaa aloittaa jo nyt, vaikka tulevista tilaratkaisuista ei vielä olekaan tietoa. Samalla pitää myös visioida, minkälainen ja -kokoinen varasto mahdollisissa uusissa kirjastotiloissa meillä voisi olla. Shokkiuutinen-hankkeen pohjalta voi perustellusti todeta, että yleisen kirjaston aineiston pitää olla mahdollisimman avoimesti asiakkaiden saatavilla. Asiakkailta suljetut kokoelmatilat eivät mene yksiin nykyisen, asiakkaiden omatoimisuutta korostavan kirjastokäsityksen kanssa.

Aapo Ruuttunen, informaatikko
aapo.ruuttunen@jyvaskyla.fi

Hanna Martikainen, Jyväskylän kaupunginkirjaston palvelupäällikkö
Hanna.T.Martikainen@jyvaskyla.fi

Anni Salonen, Jyväskylän kaupunginkirjaston kokoelmatiimin puheenjohtaja
Anni.Salonen@jyvaskyla.fi