Sähköinen asiointipalvelu

Avustuksia haetaan aluehallinnon sähköisestä asiointipalvelusta osoitteesta https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi. Kunkin avustuksen hakuilmoituksessa on linkki asiointipalveluun. Sähköinen haku mahdollistaa nopean ja varman asioinnin, täydennysten tekemisen, päätöksen vastaanottamisen, muutoshakemusten laadintamahdollisuuden sekä sujuvan raportoinnin. Kaikki haun vaiheet ja niissä syntyneet asiakirjat löytyvät samasta paikasta palvelusta.

Tältä sivulta löydät kootusti kaikki sähköisestä asioinnista laaditut ohjevideot.Hakemuksen lähettäminen

Sähköisen asiointipalvelun opasvideo.

Kesto n. 7 min.

Aiheina:

  • Palveluun kirjautuminen
  • Hakemuksen täyttäminen
  • Hakemuksen lähettäminenAiemmin tallennetun hakemuksen muokkaaminen

Kesto n. 2 min

Tässä videossa esittelen miten aluehallintoviraston sähköisessä palvelussa voitte tallentaa ja jatkaa hakemuksen laadintaaMuutoshakemuksen tekeminen

Kesto n. 2 min

Tämän videon tarkoituksena on käydä läpi kuinka aluehallinnon asiointipalvelussa vastataan saapuneeseen täydennyspyyntöönAloitusilmoituksen tekeminen lasten- ja nuorten harrastustoiminnan avustusten osalta

Kesto n. 5 min

Tässä koulutusvideossa opastetaan, kuinka tehdää aloitusilmoitus lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminna päätöksestä


Ohje asioijan lisäämisestä asiointiin

Kesto n. 4 min

Tässä videossa esittelen kuinka aluehallinnon asiointipalvelussa voit lisätä omaan asiointiin uusia asioitsijoitaOhje muutoshakemuksen teosta

Kesto n. 4 min

Tällä videolla kerrotaan kuinka voit tehdä muutoshakemuksen eli hakea jatkoaikaa avustuksen käytölle tai käyttötarkoituksen muutosta aluehallinnon asiointipalvelusta.Ohje loppuselvityksen laadinnasta

Kesto n. 5 min

Tällä videolla näytetään kuinka tehdään loppuselvitys eli raportti valtionavustuksen käytöstä aluehallinon asiointipalvelussa

Kesto n. 3 min