Kirjastotoiminnan kehittäminen

Hakuaika: 28.10. – 2.12.2019 klo 16.15

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Valtionavustukset on tarkoitettu yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintamuotojen kehittämiseen. 

Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset yleiset kirjastot.

Avustuksen tavoite

Avustuksilla toteutetaan yleisiä kirjastoja koskevan lain (1492/2016), Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025Opetus- ja kulttuuriministeriön strategian 2030 sekä hallitusohjelman tavoitteita. Haku kohdistuu kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealueeseen Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin. Tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin sekä kaventaa eri väestöryhmien eroja kulttuuriin osallistumisessa.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001) ja Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Aluehallintovirastoista myönnettävien valtionavustusten hakemukset tehdään aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa . Palvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi -tunnistusta, jossa käytetään pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia.

Hakuohje

Sähköinen asiointipalvelu

Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta

Yhteystiedot