Lapsia leikkimässä värikkäiden kartonkimuotojen kanssa.

Toiminnallinen kesä -leiritoiminta tarjoaa lapsille turvallista hoitoa sekä aktiivista tekemistä kesäpäiviin

Lasten Liikunnan Tuen kesätoiminnassa tärkeimpänä lähtökohtana on lisätä lapsen fyysistä aktiivisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toiminnalla tuetaan lapsilähtöisesti oppimista, itsensä kehittämistä sekä aktiivista elämäntapaa. Retkien ja leikkien avulla sekä muulla fyysisellä touhuamisella kannustamme lapsia ja heidän perheitään ottamaan liikkeen ja terveet elämäntavat luonnolliseksi osaksi arkea.
Suoritus- ja yksilökeskeistä lajiosaamista ei vaadita, vaan fyysistä aktiivisuutta pyritään lisäämään lapsen päivään leikin ja yhdessä tekemisen avulla. Esimerkiksi retkillä kannustamme lapsia kävelemään, juoksemaan ja kiipeilemään. Leikeissä ujutamme fyysisen tekemisen, kuten hypyt, kyykyt ja juoksun, leikkien lomaan. Näin tekemisessä säilyy ilo ja toiminta tuntuu mukavalta, vaikka se välillä koettelisikin lapsen omia fyysisiä rajoja. Tällöin myös he, jotka ovat fyysisesti heikommassa kunnossa, saavat liikunnasta iloa ja onnistumisen kokemuksia.

Lapsilähtöistä toimintaa

Toiminnassa ja sen suunnittelussa lapsilähtöisyys on tärkeässä asemassa. Kun toiminta on leikinomaista sekä tilanteisiin ja ryhmään sovellettua, tekemisessä säilyy hauskuus ja mielekkyys. Tällöin toiminta soveltuu eri ikäisille ja eri taitotasoisille lapsilla ja nuorille. Etenkin alkukesästä lapsilla on tarve ottaa hieman rennommin pitkän lukuvuoden jälkeen. Lasten toiveiden ja tarpeiden kuunteleminen toiminnan suunnittelussa antaa lapselle mahdollisuuden vaikuttaa ja olla mukana mielekkään päivän luomisessa.
Toiminnallinen kesä on mielestäni hyvä vaihtoehto perheille, jossa huoltajat ovat vielä töissä lasten kesäloman alkaessa ja tarvitsevat lapselleen arkeen hoitopaikan. Vaikka lapsi pärjäisikin jo itsekseen kotona, toiminnassamme lapsi saa mielekästä tekemistä päivään, seuraa muista lapsista ja turvallisesta aikuisesta sekä ravitsevan ruuan. Näin toiminta ylläpitää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.
-Toiminnallisen kesän vastuuohjaaja

Nuoret kesätyöntekijöinä Toiminnallisessa Kesässä

Toiminnallinen Kesä tarjoaa paljon nuorille kesätyöntekijöille. Kesätyöntekijät pääsevät tutustumaan työelämään hyvässä ja turvallisessa ympäristössä, jossa saa aina apua, tukea ja neuvoja. Työelämästä tutuiksi tulevat monet hyödylliset asiat muun muassa työajat, työsopimuksen teko, työnhaku ja erilaiset työtehtävät sekä vastuu omasta työnteosta. Vastuuta kesätyöntekijät saavat esimerkiksi liikuntatuokioiden vetämisestä, lasten hoidosta sekä yleisesti päivätoiminnan pyörityksestä.
Lasten kanssa touhutessa saa paljon uusia oppeja, erityisesti 6–10-vuotiaiden lasten kehityksestä, käyttäytymisestä ja siitä miten lasten kanssa tulisi toimia. Lasten kanssa pitää olla tietyt säännöt ja rajat, ja Toiminnallisessa Kesässä oppiikin hyvin järjestyksen pitämistä ja päättäväisyyttä lasten kanssa.
Työtä tehdessä opitaan tekemään töitä yhdessä, niin muiden ohjaajien kuin lapsienkin kanssa ja yhteistyö taidot paranevat. Aktiivisen päivätoiminnan pitäminen tuo kesätyöntekijöille kokemusta liikuntatuokioiden vetämisestä sekä liikunnasta ja leikeistä. Toiminnallinen kesä antaa myös hyvän esimerkin siitä, mitä työnteko lasten kanssa sisältää. Toiminnallinen kesä voikin innostaa nuoria lapsiin tai liikuntaan liittyville aloille.
Kokemusten ja oppien lisäksi Toiminnallisen Kesän kesätyöntekijät saavat palkkaa tehdystä työstä. Palkan avulla monet nuoret voivat esimerkiksi muuttaa tulevaisuudessa opiskelemaan. Palkan saanti on yhä tärkeämpää nuorella iällä, sillä yhä useampi nuori muuttaa aikaisemmin opiskelemaan yksin.
Kaiken kukkuraksi Toiminnallisesta Kesästä saa hienoja kokemuksia sekä oppeja tulevaisuutta varten.
-Toiminnallisen kesän kesätyöntekijä