Specialunderstöd för stärkande och utvecklande av ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter

Understödet är avsett för att stärka och utveckla ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter.

Understöd kan sökas av kommuner och sådana rättskapacitet sammanslutningar som har ett gällande avtal med kommunen om ungdomsarbete som genomförs på kommunens område eller om genomförande av verksamhet som understöds.

Ansökningstiden börjar den 11 augusti 2020 och löper ut den 14 september 2020 kl. 16.15.

Understöd kan beviljas till högst 6 530 000 euro. Avsikten är att besluten om ansökningarna ska fattas före mitten av oktober. De sökande underrättas skriftligen om beslutet. På understödet tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).

UTLYSNING AV UNDERSTÖD/ANVISNING (pdf)