Komplettering av ansökan

Det är viktigt att lämna in ansökan så komplett som möjligt inom ansökningstiden.

Om en bristfällig ansökan har lämnats till regionförvaltningsverket uppmanas sökanden komplettera handlingen inom utsatt tid. Samtidigt anges på viket sätt ansökan ska kompletteras. För att regionförvaltningsverket ska kunna beakta den begärda kompletteringen i behandlingen ska den lämnas inom den utsatta tiden. Ärendet avgörs utgående från de tillgängliga ansökningshandlingarna om kompletteringen inte är inlämnad inom den utsatta tiden.

Under den tid som ansökningarna behandlas och besluten bereds kan sökanden också på eget initiativ meddela att den vill komplettera sin ansökan. I så fall öppnar regionförvaltningsverket ansökan i e-tjänsten så att sökanden kan komplettera den.