Projekt för motionsinriktad livsstil beviljas nästan tre miljoner euro – satsningar på aktivitet i synnerhet för barn, personer i arbetsför ålder och äldre

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om dem som får statsunderstöd för en motionsinriktad livsstil. Prioriteringarna i understödsbesluten låg i synnerhet på projekten Småbarnspedagogik i rörelse, Vuxna i rörelse och Motion för äldre.

Regionförvaltningsverken har i hela landet beviljat sammanlagt nästan tre miljoner euro för lokala utvecklingsprojekt för en motionsinriktad livsstil. Sammanlagt beviljades 154 projekt understöd. Det huvudsakliga målet för verksamheten är att öka motion och fysisk aktivitet i alla ålderskategorier. Det önskas att åtgärderna riktas särskilt till dem som rör sig mindre än vad som rekommenderas.

I fråga om lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil har åtgärderna klassificerats i tre huvudprioriteringar (Småbarnspedagogik i rörelse, Vuxna i rörelse och Motion för äldre) samt andra prioriteringar (t.ex. barn och unga, tillämpad motion och projekt som är gemensamma för flera åldersgrupper). I årets understödsbeslut prioriterades särskilt projekt inom huvudprioriteringarna.

Målet med Småbarnspedagogik i rörelse är att stödja uppkomsten av en motionsinriktad verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken. Målet är att småbarnspedagogiken ska göra det möjligt för barnet att röra sig minst två timmar per dag. I Vuxna i rörelse stöds skapandet av en motionsinriktad verksamhetskultur i arbetslivet, lansering av motionsrådgivning och utveckling av en servicekedja för motionsrådgivning. I Motion för äldre är målet att öka motionen och den fysiska aktiviteten bland äldre personer som bor hemma och som utan regelbundna tjänster löper risk för att funktionsförmågan försämras.

Prioriteringsområdena ingår i helheten Programmen i rörelse, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och som främjar en motionsinriktad livsstil i olika ålders- och befolkningsgrupper.

Mer information om programmen:

Beviljade understöd per region

Bakom länkarna ser du de understöd som regionförvaltningsverken beviljat per region.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 47 sökande beviljades 1 346 000 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 14 sökande beviljades 74 400 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Lappland: 13 sökande beviljades 184 660 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 26 sökande beviljades 268 700 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 45 sökande beviljades 954 260 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 9 sökande beviljades 170 500 euro i understöd.

Understöd totalt: 2 998 520 euro till 154 sökande.

Mer information:

Södra Finland: överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559

Östra Finland: planerare Lauriina Aninko-Takkunen, tfn 0295 016 224

Lappland: överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Sydvästra Finland: inspektör för idrottsväsendet Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303

Västra och Inre Finland: överinspektör Elsa Mantere, tfn 0295 018 813

Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

fornamn.efternamn@rfv.fi