Erityisavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen

Avustus on tarkoitettu kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen. Avustusta voivat hakea kunnat ja sellaiset oikeuskelpoiset yhteisöt, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan kanssa kunnan alueella toteutettavasta nuorisotyöstä tai avustettavan toiminnan toteuttamisesta.

Hakuaika alkaa 11.8.2020 ja päättyy 14.9.2020 klo 16:15.

Avustuksina voidaan myöntää enintään 6 530 000 euroa. Päätökset hakemuksiin pyritään tekemään lokakuun puoleenväliin mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.Avustuksiin sovelletaan nuorisolakia (1285/2016) ja valtionavustuslakia (688/2001).